Cum să evităm ispitele?

La oamenii duhovniceşti nu există pricini serioase pentru scandaluri. Diavolul îl loveşte pe om sufleteşte cu ceva neînsemnat, lucruri copilăreşti, după care îi face inima precum acela voieşte.

Singura soluţie ca să eviţi ispitele este să... te lupţi cu diavolul! Cu cât se nevoieşte cineva, cu atât va avea mai multe ispite şi greutăţi. Dar cu cât va încerca să evite ispita, cu atât mai mult diavolul îi va sta împotrivă. Însă prin ispite, dacă le punem în valoare în chip corect, ni se dă ocazia ca viaţa noastră, care uneori este antievanghelică, să devină evanghelică.

Acestea sunt ca şi minele pe care le pune duşmanul ca să netrebnicească armata. Când vede că nu poate pricinui altă pagubă nevoitorului, aghiuţă caută cum să-l netrebnicească prin lucruri neînsemnate. Scandalurile cele mai mari izbucnesc de la lucruri de nimic, iar aceasta se întâmplă nu numai între noi, ci uneori chiar şi între state. La oamenii duhovniceşti nu există pricini serioase pentru scandaluri, de aceea diavolui ia pricină de la cele mici. Îl loveşte pe om sufleteşte cu ceva neînsemnat, lucruri copilăreşti, după care îi face inima precum acela voieşte, făcându-l după aceea ca o buturugă.

(Cuviosul Paisie Aghioritul, Trezire duhovnicească, vol I , Editura Evanghelismos, Bucureşti, 2003, p.117)

De la același autor

Ultimele din categorie