De care bucurii trebuie să ne ferim?

Trebuie să cercetăm şi să verificăm şi să deosebim felurile bucuriei. Lucrătorul leneş a lepădat lucrul şi este bucuros că a venit ziua de sărbătoare: el se bucură de lenea lui, nu de Domnul;

Trebuie să cercetăm şi să verificăm şi să deosebim felurile bucuriei. Lucrătorul leneş a lepădat lucrul şi este bucuros că a venit ziua de sărbătoare: el se bucură de lenea lui, nu de Domnul; femeia nechibzuită s-a îmbrăcat cu podoabe de sărbătoare şi începe cu plăcere ziua de sărbătoare: ea se bucură de deşertăciunea ei, nu de Domnul; mâncăciosul şi beţivanul văd sau îşi închipuie mese festive şi se veselesc dinainte: ei se bucură de pântecele lor, nu de Domnul.

(1000 de întrebări şi răspunsuri despre viaţa duhovnicească alcătuite pe baza operelor Sfinţilor părinţi şi ale nevoitorilor bunei credinţe, Traducere din limba rusă de Cristea Florentina, Editura Egumeniţa, Galaţi, 2005, p. 91)

Ultimele din categorie