Dumnezeiasca slujbă

Rugăciunea bisericească are o aşa putere şi însemnătate, încât numai cuvintele „Doamne miluieşte" rostite în biserică întrec toate exerciţiile duhovniceşti din chilie.

Fără Sfânta Biserică văzută nu ar putea exista Sfintele Taine ale lui Hristos, fără de care omul nu poate moşteni viaţa veşnică. Rugăciunea bisericească are o aşa putere şi însemnătate, încât numai cuvintele „Doamne miluieşte" rostite în biserică întrec toate exerciţiile duhovniceşti din chilie; şi tocmai de aceea Sfinţii Părinţi, stând în sfânta biserică, îşi închipuiau că stau în ceruri înaintea Tronului lui Dumnezeu!

Cât de bine este să fii în biserică, să asculţi sfintele rugăciuni şi psalmodieri! Ce adânc este ascuns în cugetările psalmilor şi în celelalte cugetări sfinte! Desigur, este cu neputinţă să-l urmăreşti tot timpul pe citeţ, dar măcar o idee dacă-ţi rămâne şi tot e bine.  

Este păcat să ne petrecem vremea în trândăvie. Este păcat să neglijăm pentru muncă slujba bisericească şi pravila.

(Ne vorbesc Stareții de a Optina, traducere de Cristea Florentina, Editura Egumenița, 2007, pp. 9-10)

Ultimele din categorie