Eliberarea de sub robia lenei

Lenea se năpustește deseori asupra celor ce se ostenesc întru buna credință, iar când aceștia greșesc, nu rareori îi ia în stăpânire.

Lenea se năpustește deseori asupra celor ce se ostenesc întru buna credință, iar când aceștia greșesc, nu rareori îi ia în stăpânire. Pentru alungarea acestei patimi, Sfinții Părinți ne sfătuiesc să păzim amintirea morții, a chinurilor veșnice și a fericirii drepților, lăsându-ne călăuziți de smerenie, care, atrăgând asupra noastră mila lui Dumnezeu, ne poate elibera cu desăvârșire din robia lenii.

(Ne vorbesc Stareții de la Optina, traducere de Cristea Florentina, Editura Egumenița, Galați, 2007, p. 85)

Ultimele din categorie