Exemple biblice de viaţă monahală

„Sunt unii care se fac pe ei înşişi fameni pentru Îm­părăţia lui Dumnezeu”.

Care sunt argumentele biblice pentru viaţa monahală?

Cred că există, mai degrabă, exemple decât argu­mente biblice pentru viaţa monahală. Printre personajele Vechiului Testament aş aminti mai cu seamă pe Prorocul Ilie, iar în Noul Testament pe Sfântul Ioan Botezătorul, pe însuşi Hristos şi Maica Domnului. La cele spuse de Sfântul Apostol Pavel, când se referă la starea de celibat pentru Dumnezeu şi starea de căsătorie (I Corinteni 7), aş mai adăuga cuvintele Mântuitorului: „Sunt unii care se fac pe ei înşişi fameni pentru Îm­părăţia lui Dumnezeu” (Matei 19, 12). (Părintele Symeon de la Essex)

(Celălalt Noica – Mărturii ale monahului Rafail Noica însoțite de cîteva cuvinte de folos ale Părintelui Symeon, ediția a 4-a, Editura Anastasia, 2004, p. 143)

De la același autor

Ultimele din categorie