Exemple biblice de viață monahală

„Sunt unii care se fac pe ei înșiși fameni pentru Îm­părăția lui Dumnezeu” (Matei 19, 12).

Care sunt argumentele biblice pentru viața monahală?

Cred că există, mai degrabă, exemple decât argu­mente biblice pentru viața monahală. Printre personajele Vechiului Testament aș aminti mai cu seamă pe Prorocul Ilie, iar în Noul Testament pe Sfântul Ioan Botezătorul, pe Însuși Hristos și Maica Domnului. La cele spuse de Sfântul Apostol Pavel, când se referă la starea de celibat pentru Dumnezeu și starea de căsătorie (I Corinteni 7), aș mai adăuga cuvintele Mântuitorului: „Sunt unii care se fac pe ei înșiși fameni pentru Îm­părăția lui Dumnezeu” (Matei 19, 12). (Părintele Symeon de la Essex)

(Celălalt Noica – Mărturii ale monahului Rafail Noica însoțite de cîteva cuvinte de folos ale Părintelui Symeon, ediția a 4-a, Editura Anastasia, 2004, p. 143)

De la același autor

Ultimele din categorie