„Fiți înțelepți ca șerpii”

Înţelepciunea şarpelui se manifestă atunci când şarpele vrea să-şi lepede pielea cea veche şi se târăşte într-o scorbură strâmtă, căci altfel nu şi-o poate lepăda. Aşa şi creştinul, dacă doreşte să se lepede de omul cel vechi, trebuie să meargă pe calea cea strâmtă.

În Sfânta Evanghelie, Domnul însuşi spune: „Fiţi dar înţelepţi ca şerpii şi nevinovaţi ca porumbeii” (Matei 10, 16). Înţelepciunea şarpelui, după spusele tâlcuitorilor, se manifestă atunci când şarpele este bătut, căci mai mult decât orice îşi păzeşte capul. Aşa şi creştinul, în năpaste şi împrejurări grele, trebuie mai mult decât orice să-şi păzească credinţa.

În al doilea rând, înţelepciunea şarpelui se manifestă atunci când şarpele vrea să-şi lepede pielea cea veche şi se târăşte într-o scorbură strâmtă, căci altfel nu şi-o poate lepăda. Aşa şi creştinul, dacă doreşte să se lepede de omul cel vechi, trebuie să meargă pe calea cea strâmtă, după învăţătura evanghelică. Totul constă în nerăutate şi iertarea ocărilor sau a jignirilor şi a celor asemenea lor.

(Ne vorbesc Stareții de la Optina, traducere de Cristea Florentina, Editura Egumenița, 2007, pp. 21-22)

Ultimele din categorie