Importanța poruncilor dumnezeiești

Poruncile lui Dumnezeu „întrec toate comorile lumii; cel ce a dobândit agonisirea lor lăuntrică Îl va găsi pe Dumnezeu în ele”

În continuare, aș dori să mă opresc asupra unui mănunchi de scrieri ale Sfinților Părinți referitoare la însemnătatea poruncilor dumnezeiești:
„Tot scopul poruncilor Mântuitorului este să slobozească mintea de necumpătare și de ură” (Sf. Maxim Mărturisitorul);
Poruncile lui Dumnezeu „întrec toate comorile lumii; cel ce a dobândit agonisirea lor lăuntrică Îl va găsi pe Dumnezeu în ele” (Sf. Isaac Sirul);
„Păzirea poruncilor lui Dumnezeu naște nepătimirea; iar nepătimirea sufletului păstrează cunoștința” (Sf. Talasie);
Ascultarea poruncilor este înviere a morților, trecerea „din viață la viață” (Sf. Talasie).
 
(Mitropolit Hierotheos Vlachos, Psihoterapia ortodoxă: știința sfinților părinți, traducere de Irina Luminița Niculescu, Editura Învierea, Arhiepiscopia Timișoarei, 1998, p. 53)

De la același autor

Ultimele din categorie