La ce le folosea faptul că aveau tăierea împrejur? Inima lor era netăiată împrejur

Profetul este asemenea celui trimis să găsească struguri într-o vie culeasă. Cam așa se arăta poporul lui Israel.

La ce le folosea faptul că aveau tăierea împrejur, tipicul, Legea? Inima lor era netăiată împrejur, iar ei tari în cerbice. Cum să-și plece cineva capul, să se smerească înaintea lui Dumnezeu, să se căiască și să se întoarcă la Acesta? Omul este făptură semeață, își ține capul sus, nu a învățat să și-l plece, în semn de smerenie și de pocăință.

Profetul Ieremia a hotărât deîndată să se oprească, dar n-a putut. O lumină dinlăuntrul sufletului, din inima lui, l-a făcut să vorbească, să propovăduiască, deși cuvântul său cădea în gol„Tot se va găsi cineva care să-l laude” (Ieremia 20, 9-10), îi spune Dumnezeu în altă împrejurare, când îl trimite pe profet, iar acesta deznădăjduit nu mai așteptă nimic bun. Profetul este asemenea celui trimis să găsească struguri într-o vie culeasă. Cam așa se arăta poporul lui Israel. Și Dumnezeu i-a zis profetului: „Du-te și caută, poate vei mai găsi vreun ciorchine mic, uitat printre frunze!”.

(Arhimandritul Simeon Kraiopoulos, Adame, unde ești? Despre pocăință, Editura Bizantină, București, 2008)

De la același autor

Ultimele din categorie