Mâncatul peste măsură deschide poarta tuturor ispitelor

De n-ar fi venit odihna îmbuibării pântecelui în suflet, n-ar fi căzut mintea în războiul vrăjmașului. 

Zis-a iarăși: precum spătarul împăratului stă lângă dânsul de-a pururea gata, așa trebuie și sufletul să fie gata spre a lupta împotriva dracului curviei.

A întrebat avva Anuv pe avva Pimen despre gândurile cele necurate pe care le naște inima omului și despre poftele cele deșarte. Și i-a zis lui avva Pimen: „Au doară va slăbi securea fără cel ce taie cu ea?” (Isaia X, 15). Însă tu nu le da lor loc, nici te îndulci cu dânsele și rămân nelucrătoare.

Zis-a iarăși avva Pimen: „de n-ar fi venit Navuzardan, bucătarul cel mare, nu ar fi ars biserica Domnului”. Adică, de n-ar fi venit odihna îmbuibării pântecelui în suflet, n-ar fi căzut mintea în războiul vrăjmașului

(Patericul, ediția a IV-a, revizuită, Editura Reîntregirea, Alba-Iulia, 2004, p. 181)

Ultimele din categorie