Mijlocitorul

Mântuitorul a înmulţit pâinile, dar nu le-a îm­părţit El mulţimilor. Le-a dat mai întâi ucenicilor, şi astfel dumnezeiescul dar n-a trecut direct la mulţimile care îl aş­teptau, ci prin mijlocitorii Domnului.

În lumea materială, ca şi în cea spirituală, se întâmplă adesea ca unele evenimente să fie generate de cauze de a doua mână. Mântuitorul a înmulţit pâinile, dar nu le-a îm­părţit El mulţimilor. Le-a dat mai întâi ucenicilor, şi astfel dumnezeiescul dar n-a trecut direct la mulţimile care îl aş­teptau, ci prin mijlocitorii Domnului.

Aşa ni se întâmplă şi nouă, Domnul ne satură cu merin­dele Sale, dar de cele mai multe ori acestea ne sunt oferite cu mâini sau în vase pământeşti. El ni le trimite atunci când se produc schimbări importante în viaţa noastră, care pot trece neobservate, sau pe cele mai obişnuite căi şi mijloace de fiecare zi. În fiecare oră, în fiecare clipă ne întâlnim cu asemenea „mijlocitori” trimişi de Sus. Întreaga noastră experienţă de viaţă ne educă, într-o formă sau alta, aşa cum ne educă de altfel şi relaţiile cu oamenii cu care ni se inter­sectează drumurile. Pâinea cerească ajunge la noi după ce a trecut prin mâinile multor oameni.

(Fiecare zi, un dar al lui Dumnezeu: 366 cuvinte de folos pentru toate zilele anului, Editura Sophia, p. 157)

Ultimele din categorie