„Fraților! Să credeți că este iad!”

Cuvinte duhovnicești

„Fraților! Să credeți că este iad!”

    • Pogorârea la iad
      „Fraților! Să credeți că este iad!” / Foto: Oana Nechifor

      „Fraților! Să credeți că este iad!” / Foto: Oana Nechifor

Cuviosul Teodosie a adormit și când s-a trezit, după multe rugăminți ale fraților, a răspuns: „Fraților! Să credeți că este iad!”.

„Pe această piatră voi zidi Biserica Mea şi porţile iadului nu o vor birui” (Matei 16,18) sunt cuvinte spuse în Sfânta Evanghelie. Apostolul zice că frângerea pâinii, adică Taina Euharistiei, se va săvârşi până la a Doua Venire a Domnului.

Cuviosul Efrem Sirul spune că va veni vremea când jertfa cea fără de sânge va înceta. Aici pare a fi o contradicţie, dar nu este. Trebuie să înţelegem aşa: în chip deschis, pe faţă nu se vor săvârşi slujbe în biserică, dar Taina Euharistiei va continua să se săvârşească până la a Doua Venire a Mântuitorului.

Cuviosul Antonie al Pecerskăi adormise întru Domnul. Încă nu fusese încredinţat pământului, când el s-a trezit. Stând în sicriu, a răspuns la toate întrebările fraţilor vărsând lacrimi. În cele din urmă, după multe rugăminţi, cu lacrimi în ochi, a mai spus doar un cuvânt: „Mântuiţi-vă, mântuiţi-vă!”, apoi s-a dus şi s-a zăvorât. Tăcea şi plângea în toată vremea, iar peste zece sau paisprezece ani s-a săvârşit din viaţă. Şi celălalt nevoitor (Cuviosul Teodosie) a adormit şi când s-a trezit, după multe rugăminţi ale fraţilor, a răspuns: „Fraţilor! Să credeţi că este iad!”.

(Starețul Nicon de la Optina, Editura Doxologia, Iași, 2011, p. 222)

Citește despre: