Neguţătoria cea duhovnicească

Aur este înfrânarea, mărgăritare - lacrimile.

Cine e înţelept, să purceadă la neguţătoria cea duhovnicească, în care aur este înfrânarea, mărgăritare - lacrimile, pietre scumpe - faptele bune, argint - curăţia, veşminte luminate - obiceiurile cele bune, miresme - Cuvintele Domnului, frumuseţe preaîncuviinţată - smerenia.

Să murim lumii, ca să viem lui Dumnezeu; să ucidem cugetarea trupească, pentru a învia cugetarea duhului.

(Patericul Lavrei Sfântului Sava, Editura Egumenița, 2010, p. 42)

Ultimele din categorie