Nemurirea

Simplifică-ţi viaţa pe cât îţi stă în putinţă, ca să te eliberezi de angoasa lumii şi viaţa ta să aibă sens!

Dacă mori din iubire pentru Hristos înainte să mori atunci nu vei muri când mori.

Adică, dacă mori păcatului, dacă te pocăieşti şi ai mărturisirea cea dreaptă a credinţei, şi-ţi ucizi patimile tale şi dobândeşti virtuţile înainte să mori, cât încă te găseşti în această viaţă, atunci nu vei muri, ci la sfârşitul acestei vieţi vremelnice şi deşarte vei merge pentru veşnicie în Rai, în Împărăţia cerurilor.

Cu cât omul devine mai simplu, se îndumnezeieşte şi ajunge la nemurire, cu atât mai mult se face lipsit de răutate, blând şi smerit. Simplifică-ţi viaţa pe cât îţi stă în putinţă, ca să te eliberezi de angoasa lumii şi viaţa ta să aibă sens!

(Cuviosul Paisie Aghioritul, Mica Filocalie, Editura Egumeniţa, 2009, pp. 76-77)

Ultimele din categorie