Nu orice casă e Biserică, nu orice pâine e Trupul lui Hristos

Oare nu ştiţi că în cele ale Tatălui Meu trebuie să fiu? (Luc. 2,49)

Biserica a fost considerată dintotdeauna drept „casă a lui Dumnezeu” (III Reg. 8, 29; Ier. 7,11; Marc. 11,17; Mat. 21,13; Luc. 19, 46), nu o simplă casă de rugăciune în care oamenii s-ar ruga şi ar asculta o predică. Biserica este deci „casa lui Dumnezeu”, locul în care lucrează Hristos, prin Duhul Sfânt, nedespărţit de Tatăl, după cum Însuşi spune:”Oare nu ştiţi că în cele ale tatălui Meu trebuie să fiu?” (Luc. 2,49). Prezenţa creştinilor în Biserică este răspunsul dat prezenţei, lucrării şi invitaţiei lui Hristos: „Veniţi la Mine toţi cei osteniţi şi împovăraţi...” (Mat. 11, 28); „Veniţi, binecuvântaţii Tatălui Meu, moşteniţi împărăţia cea pregătită vouă...” (Mat. 25, 34).

Prin urmare, după cum nu orice pâine este Trupul lui Hristos, tot aşa, nu orice casă poate fi biserică. De aceea, cine intră în Biserică sau trece prin faţa ei se închină pentru că intră în sau trece pe lângă casa în care locuieşte şi lucrează în mod special Dumnezeu.

(Vasile Răducă – preotul  paroh al bisericii Kretzulescu, Ghidul creştinului ortodox, Editura Humanitas Practic, p. 48)

De la același autor

Ultimele din categorie