Numai Dumnezeu îţi poate dărui izbânda dorită

Niciodată şi nicidecum să nu te bizui pe tine, ci pe Dumnezeu. Împărăţia Cerurilor s-a arătat pruncilor, dar s-a ascuns celor ce se cred înţelepţi şi pricepuţi.

Sfinţii Părinţi zic într-un glas: primul lucru de avut în vedere este acela că niciodată şi nicidecum să nu te bizui pe tine, ci pe Dumnezeu. Lupta la care te încingi este foarte anevoioasă şi puterile tale omeneşti sunt prea slabe pentru a întâmpina această înfruntare. De te vei bizui pe ele, istovit vei cădea la pământ şi fără vlaga de a mai continua lupta.

Numai Dumnezeu îţi poate dărui izbânda dorită. Căci cum poate cineva să primească vreun sfat şi vreun ajutor când se crede atotştiutor şi atotputernic şi nu-i sunt de trebuinţă îndrumări şi poveţe? Prin acest zid de îngâmfare nu pătrunde nici o rază de lumină. Împărăţia Cerurilor s-a arătat pruncilor, dar s-a ascuns celor ce se cred înţelepţi şi pricepuţi (Matei 11, 25).

(Tito Colliander, Calea Asceţilor, traducere de Preot Dan Bădulescu, Editura Scara, Bucureşti, 2002, p. 7)

De la același autor

Ultimele din categorie