Patima îndrăznelii

Nu este altă patimă mai cumplită decât îndrăzneala; căci ea este maică și născătoare a tuturor patimilor.

Zis-a avva Petru, acela al lui avva Lot, că era odată la chilia lui avva Agathon și a venit către acesta un frate, zicând: voiesc să locuiesc cu frații; deci spune-mi, cum voi locui cu ei? Zis-a lui bătrânul: ca în ziua dintâi, când intri la dânșii, așa să păzești străinătatea ta în toate zilele vietii tale, ca să nu ai îndrăzneală cu dânșii. Zis-a avva Macarie lui: și ce face îndrăzneala? Zis-a lui bătrânul: asemenea este îndrăzneala cu arsița cea mare, care când se face, toți fug de la fața ei, rodul pomilor îl strică. Zis-a avva Macarie lui: așa de cumplită este îndrăzneala? și a zis avva Agathon: nu este altă patimă mai cumplită decât îndrăzneala; căci ea este maică și născătoare a tuturor patimilor. Și lucrătorul trebuie să se păzească de îndrăzneală, măcar singur de va fi în chilie. Căci știu eu că un frate locuind multă vreme în chilie și având un pătișor, a zis că s-a mutat din chilie, necunoscând pătișorul acesta. Unul ca acesta este lucrător și luptător. (Avva Agathon)
 
(Patericul, ediția a IV-a rev., Editura Reîntregirea, Alba-Iulia, 2004, pp. 24-25)

Ultimele din categorie