Preacurata Fecioară Maria este nu numai Maica Mântuitorului după trup, ci „femeia” noii creaţii

Maica Domnului este „Maica Vieţii” şi ca Noua Evă, care stă la începutul unei noi umanităţi, care restaurează condiţia femeii şi în special a mamei. Însuşi numele de Eva al primei femei înseamnă „viaţă”. Citim în Facere 3, 20: „Şi a pus Adam femeii sale numele Eva, adică viaţă, pentru că ea era să fie mama tuturor celor vii”. 

Credincioşii primesc viaţa cea adevărată prin împărtăşirea din darurile umanităţii celei îndumnezeite a lui Iisus Hristos. Maica Domnului a dobândit însă participarea cea mai înaltă şi cea mai deplină la umanitatea lui Hristos, o participare care nu se reduce la planul vieţii fizice, ci îl include şi pe cel al harului, căci de aceea o şi numeşte Scriptura cea plină de Har (Luca 1, 28).

Astfel, Fecioara Maria este „Maica Vieţii” în primul rând ca Maică a lui Hristos.

Dar ea este „Maica Vieţii” şi ca Noua Evă, care stă la începutul unei noi umanităţi, care stă la începutul unei noi umanităţi, care restaurează condiţia femeii şi în special a mamei. Însuşi numele de Eva al primei femei înseamnă „viaţă”. Citim în Facere 3, 20: Şi a pus Adam femeii sale numele Eva, adică viaţă, pentru că ea era să fie mama tuturor celor vii. Eva trebuia să fie Maica vieţii. Ea însă a căzut în păcat şi a adus pentru ea şi pentru toţi urmaşii ei pedeapsa morţii sufleteşti şi trupeşti. Ea a născut într-adevăr fii şi este maică a întregului neam omenesc, dar a născut fii spre moarte, datorită căderii în păcat. În planul Său de mântuire, Dumnezeu a rânduit ca o Nouă Evă să fie Maica Vieţii. Iar această Nouă Evă este Sfânta Fecioară.

Într-adevăr, Mântuitorul Însuşi ne arată că Sfânta Fecioară este nu numai Maica Sa după trup, ci „femeia” noii creaţii.

(Pr. Prof. Dr. Vasile Mihoc, Şapte tâlcuiri biblice despre Maica Domnului, Editura Teofania, 2001, p. 32)

De la același autor

Ultimele din categorie