Preţul cu care ne-a răsumpărat Hristos nu are seamăn

Dacă lumea întreagă este socotită zestre, ce este mai preţios decât Sângele lui Hristos care a răscumpărat lumea?

Traducere și adaptare: Dragoș Dâscă
Sursa:

Şi ce altceva mai mare ar putea să-I aducă Lui, când Hristos I S-a dat ca mire, şi Şi-a pus în balanţă sângele Său ca zestre şi dar? Aşadar, cei care îşi iau soţii obişnuiesc să aducă zestre, să ofere daruri şi să-şi dea averile lor în schimbul pierderii fecioriei; încât par că mai degrabă îşi cumpără soţii şi nu că se căsătoresc cu ele.

Soţul tău, fecioară, Şi-a dat pentru tine sângele Său ca zestre, cu acesta te răscumpără, cu acesta te-a făcut ruda Sa, pentru ca să nu-ţi pierzi fecioria şi să ai răsplată.

Cu cât mai mare este răsplata pentru darul [zestrei] Sale, cu atât mai nemăsurată este iubirea Lui. 

Fiindcă El mult iubeşte pe cea cu care S-a căsătorit cu preţul propriului Său sânge. Şi pentru aceasta a ales să-şi dea trupul loviturii vătămătoare a sabiei, pentru ca să-Şi cumpere pentru Sine curăţia ta şi să păzească fecioria ta. El a iubit pe toţi oamenii la fel. 

Căci aşa cum moartea Sa este viaţa noastră, iar smerenia Sa este leacul pentru mândria noastră, tot astfel deplinătatea noastră a fost cumpărată prin rănile Sale, de vreme ce era mai dornic să îngăduie a fi lovit, decât să ne lase să fim loviţi de „ciocanul lumii întregi”. „Cu preţ aţi fost cumpăraţi”, a spus apostolul. „Nu vă faceţi robi oamenilor”.

De ce ai dori tu, o, fecioară, să-ţi dai trupul unui bărbat, când Hristos l-a răscumpărat deja?

Unul te-a răscumpărat, iar tu vrei să te măriţi cu altul? Tu lupţi cu preţul libertăţii altui om şi te osândeşti la o robie de bunăvoie?

Dacă lumea întreagă este socotită zestre, ce este mai preţios decât sângele lui Hristos care a răscumpărat lumea?

Cântăreşte răsplata şi preţul, ca să poţi înţelege că Cel care a răscumpărat valorează mult mai mult decât ceea ce a răscumpărat.

Şi astfel, cât de greşit înţelege această Jertfă fecioara care simte dispreţ pentru cumpărător, dar îndrăgeşte banii; care arată nepăsare faţă de sângele lui Hristos, dar îmbrăţişează lumea ce a fost răscumpărată.

(Sfântul Leandru, Arhiepiscopul Sevillei, Despre rânduiala fecioarelor şi dispreţuirea celor lumeşti, Editura Doxologia, Iași, 2016, colecţia Patristica, ser. Traduceri, nr. 13)

De la același autor

Ultimele din categorie