Prețul cu care ne-a răsumpărat Hristos nu are seamăn

Dacă lumea întreagă este socotită zestre, ce este mai prețios decât Sângele lui Hristos care a răscumpărat lumea?

Și ce altceva mai mare ar putea să-I aducă Lui, când Hristos I S-a dat ca mire, și Și-a pus în balanță sângele Său ca zestre și dar? Așadar, cei care își iau soții obișnuiesc să aducă zestre, să ofere daruri și să-și dea averile lor în schimbul pierderii fecioriei; încât par că mai degrabă își cumpără soții și nu că se căsătoresc cu ele.

Soțul tău, fecioară, Și-a dat pentru tine sângele Său ca zestre, cu acesta te răscumpără, cu acesta te-a făcut ruda Sa, pentru ca să nu-ți pierzi fecioria și să ai răsplată.

Cu cât mai mare este răsplata pentru darul [zestrei] Sale, cu atât mai nemăsurată este iubirea Lui. 

Fiindcă El mult iubește pe cea cu care S-a căsătorit cu prețul propriului Său sânge. Și pentru aceasta a ales să-și dea trupul loviturii vătămătoare a sabiei, pentru ca să-Și cumpere pentru Sine curăția ta și să păzească fecioria ta. El a iubit pe toți oamenii la fel. 

Căci așa cum moartea Sa este viața noastră, iar smerenia Sa este leacul pentru mândria noastră, tot astfel deplinătatea noastră a fost cumpărată prin rănile Sale, de vreme ce era mai dornic să îngăduie a fi lovit, decât să ne lase să fim loviți de „ciocanul lumii întregi”. „Cu preț ați fost cumpărați”, a spus apostolul. „Nu vă faceți robi oamenilor”.

De ce ai dori tu, o, fecioară, să-ți dai trupul unui bărbat, când Hristos l-a răscumpărat deja?

Unul te-a răscumpărat, iar tu vrei să te măriți cu altul? Tu lupți cu prețul libertății altui om și te osândești la o robie de bunăvoie?

Dacă lumea întreagă este socotită zestre, ce este mai prețios decât sângele lui Hristos care a răscumpărat lumea?

Cântărește răsplata și prețul, ca să poți înțelege că Cel care a răscumpărat valorează mult mai mult decât ceea ce a răscumpărat.

Și astfel, cât de greșit înțelege această Jertfă fecioara care simte dispreț pentru cumpărător, dar îndrăgește banii; care arată nepăsare față de sângele lui Hristos, dar îmbrățișează lumea ce a fost răscumpărată.

(Sfântul Leandru, Arhiepiscopul Sevillei, Despre rânduiala fecioarelor și disprețuirea celor lumești, traducere de Dragoș Dâscă, Editura Doxologia, Iași, 2016, colecția Patristica, ser. Traduceri, nr. 13)

De la același autor

Ultimele din categorie