Răul nu există

Răul nu este opera lui Dumnezeu. Răul nu există. Răul este absenţa binelui. Şi o absenţă nu are existenţă. 

Răul nu este opera lui Dumnezeu. Răul nu există. Răul este absenţa binelui. Şi o absenţă nu are existenţă. Răul nu capătă formă decât în momentul în care îl săvârşeşte omul. El este opera omului. Singurul rău este păcatul. Din acesta decurg celelalte rele. Iar păcatul este o alegere rea a omului. Voinţa sa este la originea răului. Alegerea cea rea a omului a generat foametea, nedreptatea, războiul. (…) Fiecare are libertatea divină de a alege el însuşi felul de a se purta. O alegere rea antrenează păcatul. Dezastrul. Alegerea greşită se împotmoleşte în patimi, mânie, avariţie, egoism, lăcomie. Şi toate aceste patimi dau naştere la rele care otrăvesc existenţa.

(Virgil Gheorghiu, Ochiul American, Editura Agaton, pp.95-96)

De la același autor

Ultimele din categorie