Rugăciunea noastră este ca roua dimineţii

Cine se roagă lui Dumnezeu de dimineaţă, cu o cuvenită luare aminte, e mai fericit şi mai liniştit tot restul zilei aceleia.

Rugăciunea de dimineaţă pentru om este întocmai ca roua de dimineaţă pe plante. Cine se roagă lui Dumnezeu de dimineaţă, cu o cuvenită luare aminte, e mai fericit şi mai liniştit tot restul zilei aceleia.

Mintea se ocupă toată ziua cu ceea ce o preocupă de dimineaţă, ca o piatră de moară, care macină restul zilei grâu sau neghină. Să ne străduim să punem întotdeauna de dimineaţă grâu pentru ca vrăjmaşul să nu toarne neghină.

Să petrecem ziua ce începe în aşa fel încât ea să ne poată duce către ziua veşnică, iar nu către noaptea veşnică. Sileşte-te ca şi în mijlocul ocupaţiilor să găseşti măcar câteva minute pentru ca să te întorci cu gândul şi cu rugăciunea plină de evlavie către Acela Care binecuvintează munca cinstită şi dă izbândă lucrului bun.

(Ieromonahul Arsenie Boca, Vreau să schimb lacrimile voastre în bucurie, Editura Agaton, Făgăraş, 2014, p. 205)

De la același autor

Ultimele din categorie