Rugăciunea, o audienţă la Împăratul universului

Pentru a ne putea ruga eficient trebuie să avem o anumită pregătire sufletească. Trebuie să fim conştienţi că făcând rugăciunea intrăm în audienţă la Dumnezeu.

Pentru a ne putea ruga eficient trebuie să avem o anumită pregătire sufletească. Trebuie să fim conştienţi că făcând rugăciunea intrăm în audienţă la Dumnezeu. Zice în acest sens Sfântul Ioan Scărarul: „Când porneşti să te înfăţişezi înaintea Domnului, să-ţi fie haina sufletului ţesută întreagă din firele, mai bine zis din zalele, nepomenirii răului. Căci de nu, cu nimic nu te vei folosi!”. Mântuitorul Iisus Hristos ne dă în acest sens un sfat foarte util pentru momentul în care ne ducem la biserică, eventual ducând şi un mic dar pentru Sfânta Liturghie. Dacă-ţi vei aduce darul tău la altar, şi acolo îţi vei aduce aminte că fratele tău are ceva împotriva ta, lasă darul tău acolo, înaintea altarului, şi mergi întâi şi împacă-te cu fratele tău şi apoi, venind, adu darul tău. De aceste raporturi pozitive cu semenii atârnă primirea rugăciunii, pentru că Domnul continuă: „Iar când staţi de vă rugaţi, iertaţi tot ce aveţi împotriva cuiva, ca şi Tatăl vostru Cel din ceruri să vă ierte vouă greşelile voastre. Că de nu iertaţi voi, nici Tatăl vostru Cel din ceruri nu vă va ierta vouă greşelile”.

(Andrei Andreicuţ, Morala Împărăţiei. Întemeiată pe Sfânta Scriptură şi Sfinţii Părinţi, Editura Renaşterea, Alba Iulia, 2003, p. 32)

De la același autor

Ultimele din categorie