Semeața cugetare

„Necurat este înaintea lui Dumnezeu tot cel cu inima înaltă” (Pilde 16, 6)

Legat de cugetele semețe - teme-te de ele ca de foc. „Necurat este înaintea lui Dumnezeu tot cel cu inima înaltă” (Pilde 16, 6). Înaintea Lui, a Celui Curat și Sfânt, „nici cerul nu este curat”. Și ce este toată dreptatea noastră? Proorocul Isaia încă demult a zis: „și ca o cârpă lepădată toată dreptatea noastră” (Is. 64, 6). mă întrebi cum să nu te abați de la această cale? Nu asculta ce zic eu, stricatul, ci ascultă cuvintele Adevărului celui veșnic, ale lui Iisus: „Nimeni (...), căutând înapoi, nu este potrivit pentru Împărăția lui Dumnezeu” (Luca 9, 62). (Sfântul Anatolie „cel Tânăr” de la Optina)

(Filocalia de la Optina, traducere de Cristea Florentina, Editura Egumenița, Galați, 2009, p. 118)

Ultimele din categorie