Știința cea dreaptă

Pentru ştiinţa cea curată, cu cuviinţă este a grăi, că marea vieţii acesteia nu o răstoarnă, nici nu o îneacă precum apele, ci se arată înaintea ei pretutindenea cu pace şi cu linişte.

După cum pasărea Alchion pe mare departe îşi face cuibul, în linişte, în preaînalte valuri, tot aşa şi cunoştinţa cea prealuminată în necazuri este întemeiată fără de grijă. Fericitul Ambrozie ne arată lucrurile lui Dumnezeu făcute în şase zile punând înainte o poveste străină despre un neam de păsări care se cheamă alchion, care-şi fac cuibul pe ţărmul mării, fără ca întru nimic să-l păzească de valurile ce vin asupră-i; însă aşa a tocmit şi Cel din înălţime, Purtătorul de grijă pentru zidirea Sa. Cuibul păsării alchion este protejat chiar de Ziditor de luciul şi valurile cele mari ale mării care pot să răstoarne şi corăbiile cele mari. Aşa şi pentru ştiinţa cea curată, cu cuviinţă este a grăi, că marea vieţii acesteia nu o răstoarnă, nici nu o îneacă precum apele, ci se arată înaintea ei pretutindenea cu pace şi cu linişte.

(Povățuiri creștine pentru tineri, Colecție îngrijită de Ignatie Monahul, Editura Anastasia, București, 2001, p. 219)

De la același autor

Ultimele din categorie