Iisus Hristos – Zidarul casei duhovnicești a sufletului

Adevăratul meșter și zidar al casei noastre duhovnicești este Însuși Domnul și Mântuitorul nostru Iisus Hristos.

Zidarul sau meșterul casei duhovnicești a sufletului este dreapta socoteală și înțelepciunea, după cum este scris: Cu înțelepciune se zidește casa și cu pricepere se îndreaptă (Pilde 24, 3). Iar adevăratul meșter și zidar al casei noastre duhovnicești este Însuși Domnul și Mântuitorul nostru Iisus Hristos, fără de Care nimic nu putem face, după cum este scris: De nu ar zidi Domnul casa, în deșert s-ar osteni cei ce o zidesc (Psalmul 126, 1); Rămâneți întru Mine și Eu întru voi... căci fără Mine nu puteți face nimic (Ioan 15, 4-5).

(Arhimandritul Ilie CleopaUrcuș spre Înviere, Editura Mitropoliei Moldovei și Bucovinei, Iași, 1992, pp. 218-219)

De la același autor

Ultimele din categorie