Dacă simți că te-a cuprins mânia, păstrează tăcerea!

Editorialiștii Bisericii

Dacă simți că te-a cuprins mânia, păstrează tăcerea!

    • tânără în livadă
      Dacă simți că te-a cuprins mânia, păstrează tăcerea! / Foto: Pr. Benedict Both

      Dacă simți că te-a cuprins mânia, păstrează tăcerea! / Foto: Pr. Benedict Both

E mai folositor pentru suflet să recunoști că ești în toate vinovat și ultimul dintre toți, decât să alergi către autojustificarea ce se naște din mândrie.

Dacă simţi că te-a cuprins mânia, păstrează tăcerea şi nu spune nimic până când nu ţi se potoleşte inima prin rugăciune neîncetată şi mustrări de conştiinţă.

E mai folositor pentru suflet să recunoşti că eşti în toate vinovat şi ultimul dintre toţi, decât să alergi către autojustificarea ce se naşte din mândrie, căci celor mândri Dumnezeu le stă împotrivă, iar celor smeriţi le dă har.

Deseori stareţul amintea cugetarea apostolului: „Dragostea adevărată nu se aprinde de mânie, nu gândeşte răul, nu se trufeşte“. (Sfântul Ilarion de la Optina)

(Patericul de la Optina, traducere de Cristea Florentina, Editura Egumenița, Galați, 2012, p. 195)