„Dogmatica Bisericii Ortodoxe vol. I” – Sfântul Iustin Popovici

Prezentare de carte

„Dogmatica Bisericii Ortodoxe vol. I” – Sfântul Iustin Popovici

    • „Dogmatica Bisericii Ortodoxe vol. I” – Sfântul Iustin Popovici
      „Dogmatica Bisericii Ortodoxe vol. I” – Sfântul Iustin Popovici

      „Dogmatica Bisericii Ortodoxe vol. I” – Sfântul Iustin Popovici

La Editura Doxologia a apărut o carte de excepţie: „Dogmatica Bisericii Ortodoxe vol. I”, avându-l ca autor pe Sfântul Iustin Popovici (1894-1979), unul dintre cei mai prolifici scriitori bisericești din istoria creștinismului. Tradusă pentru prima dată în limba română după originalul în limba sârbă, această carte reprezintă cea mai importantă operă de teologie dogmatică a ultimelor veacuri.

Alături de Sfântul Nicolae Velimirovici, Sfântul Iustin Popovici a fost cel care a declanşat renașterea spirituală a poporului sârb. Totodată, a fost apărătorul zelos al dreptei credințe în timpurile de cumpănă de la începutul secolului XX. Opera sa cuprinde peste 40 de volume, dintre care 30 publicate în sârbă, multe din ele fiind traduse în greacă, franceză, engleză etc.

Pentru Sfântul Iustin Popovici dogmele, adevărurile veșnice despre Dumnezeu, lume și om sunt realități în care nimic nu este trecător, muritor și fictiv. Prin dogme credinciosul se hrănește și, treptat, se eliberează de tot ceea ce este păcătos, trecător, relativ și muritor. Prin asceză și cu ajutorul harului Duhului Sfânt, omul își preschimbă chipul după cel al lui Hristos. Ajunge astfel făptură nouă, veșnică, netrecătoare, fericită, care tinde spre dumnezeire.

În concepţia Sfântului Iustin, dogma principală este Însuși Mântuitorul Hristos. El – Calea, Adevărul și Viața – este dogma absolută, niciodată micșorată sau schimbată, din care izvorăsc, „precum razele din soare”, toate celelalte dogme, adevărurile care din El purced și la El conduc. Prin dogme, omul iubitor de Adevăr trăiește în Biserică și prin Biserică, în Trupul lui Hristos.

Cartea poate fi comandată online, aici: https://edituradoxologia.ro/dogmatica-bisericii-ortodoxe-vol-i.

Citește despre: