Domnul flămânzește în sfinții Săi

Comentarii patristice

Domnul flămânzește în sfinții Săi

    • Domnul flămânzește în sfinții Săi
      Domnul flămânzește în sfinții Săi

      Domnul flămânzește în sfinții Săi

Vedeți așadar, iubiților, că sfinții nu sunt singuri. Ei le suferă pe toate acestea pentru Hristos și, în același fel, pentru sfinți suferă și Domnul toate acestea împreună cu ei.

(Mt. 25, 35-40) Căci flămând am fost şi Mi-aţi dat să mănânc; însetat am fost şi Mi-aţi dat să beau; străin am fost şi M-aţi primit. Gol am fost şi M-aţi îmbrăcat; bolnav am fost şi M-aţi cercetat; în temniţă am fost şi aţi venit la Mine. Atunci drepţii Îi vor răspunde, zicând: Doamne, când Te-am văzut flămând şi Te-am hrănit? Sau însetat şi Ţi-am dat să bei? Sau când Te-am văzut străin şi Te-am primit, sau gol şi Te-am îmbrăcat? Sau când Te-am văzut bolnav sau în temniţăşi am venit la Tine? Iar Împăratul, răspunzând, va zice către ei: Adevărat zic vouă, întrucât aţi făcut unuia dintr-aceşti fraţi ai Mei, prea mici, Mie Mi-aţi făcut.

 Căci flămând am fost şi Mi-aţi dat să mănânc; însetat am fost şi Mi-aţi dat să beau; străin am fost şi M-aţi primit. Iisus pomenește și alte lucruri despre care am mai vorbit. Primind credința, cei drepți spun: Doamne, când Te-am văzut flămând şi Te-am hrănit? Sau însetat şi Ţi-am dat să bei? Sau când Te-am văzut străin şi Te-am primit, sau gol şi Te-am îmbrăcat? împreună cu celelalte. Cum așa, iubiților, Domnul nostru flămânzește și însetează?

Este gol Cel care a creat toate din cer și pe pământ, care hrănește îngerii din cer și fiecare neam de pe acest pământ și Cel căruia nu-i trebuie nimic din cele ce sunt pe acest pământ? Un asemenea lucru este de neconceput. Însă ceea ce trebuie să mărturisim este ușor de crezut, căci Domnul nu flămânzește în natura Sa, ci în cea a sfinților Săi; Domnul nu însetează în natura Sa, ci în cea a săracilor. Domnul, Cel care îmbracă pe toți, nu este gol în natura Sa, ci în cea a slugilor Sale.

Domnul, Cel care vindecă orice boală și orice neputință și Cel care a distrus moartea, nu este bolnav în natura Sa, ci în cea a slujitorilor Săi. Domnul nostru, Cel care poate slobozi orice persoană, nu se află în temniță în natura Sa ci în cea sfinților Săi. Vedeți așadar, iubiților, că sfinții nu sunt singuri. Ei le suferă pe toate acestea pentru Hristos și, în același fel, pentru sfinți suferă și Domnul toate acestea împreună cu ei.

(Epifanie Latinul, Interpretări la Evanghelii 38, traducere pentru Doxologia.ro de Lucian Filip)