Dumnezeu este măsurătorul valorilor

Cuvinte duhovnicești

Dumnezeu este măsurătorul valorilor

    • Dumnezeu este măsurătorul valorilor
      Foto: Ștefan Cojocariu

      Foto: Ștefan Cojocariu

Să ne încredințăm cântarului lui Dumnezeu și ceasului lui Dumnezeu! Celelalte vor veni de la sine.

Dumnezeu este Cel ce măsoară, și măsura Lui este dreaptă. El măsoară cu dreptate, și măsura Lui este exactă. Acest fapt este pentru noi o mare mângâiere, dacă săvârșim binele, și frică, dacă săvârșim răul. Măsura lui Dumnezeu nu greșește nici măcar cu o miime de gram. Să nu se teamă dreptul, ci să se cutremure păcătosul!

Cântarul stă la poarta cetății, ca să cumpănească tot ce se aduce în târg, ca să măsoare cu oca obștească, după dreptate, fără înșelăciune și părtinire. Toți am fost cântăriți la poarta acestei vieți, când am intrat în cetatea și târgul lumii acesteia.

În stația principală stă un ceas mare. Fiecare crede că acel ceas din stație arată ora exactă și își potrivește ceasul după el. Dumnezeu este Stăpânul timpului. El a rânduit fiecăruia durata viețuirii pe pământ – unora mai lungă, altora mai scurtă – neînsemnată și totuna în fața veșniciei lumii de apoi. O picătură de apă într-un ocean. Un fir de iarbă în nesfârșita stepă verde.

Dumnezeu este, așadar, măsurătorul valorilor, și măsura lui este exactă. Dumnezeu este socotitorul veacurilor, al anilor, al zilelor și-al minutelor, dar El nu poate fi socotit. Iar când e așa, frații mei, trebuie să ne încredințăm cântarului lui Dumnezeu și ceasului lui Dumnezeu! Celelalte vor veni de la sine.

(Sfântul Nicolae VelimiroviciPrin fereastra temniței, Editura Predania, București, 2009, p. 85)

Citește despre: