Maica Domnului, preînchipuită prin toiagul lui Aaron

Cuvinte duhovnicești

Maica Domnului, preînchipuită prin toiagul lui Aaron

    • icoana Maicii Domnului
      Maica Domnului, preînchipuită prin toiagul lui Aaron / Foto: Oana Nechifor

      Maica Domnului, preînchipuită prin toiagul lui Aaron / Foto: Oana Nechifor

Mare și minunată a fost minunea săvârșită de Domnul cu toiagul lui Aaron, dar mai mare, nespus de mare și preaminunată a fost minunea zămislirii, întrupării și Nașterii Pruncului Hristos Dumnezeu-Omul din Preasfânta Născătoare de Dumnezeu și pururea Fecioara Maria.

Domnul Dumnezeu adeverește preoția lui Aaron printr-o mare și minunată minune.

Domnul Dumnezeu porunci lui Moise: „Ia de la cei 12 mai-mari ai fiilor lui Israil douăsprezece toiege, câte un toiag de la fiecare seminție și trib al lui Israil. Scrie pe fiecare toiag numele tribului; iar pe toiagul lui Levi scrie Aaron. Toiegele acestea le vei pune în cortul mărturiei, înaintea Chivotului Sfânt, unde Eu mă arăt ție. Și va fi când toiagul bărbatului pe care îl voi alege va odrăsli. Astfel voi potoli cârtirea israelitenilor care cârtesc împotriva voastră”.

Moise ascultând, a făcut drept așa. A luat câte un toiag de la fiecare seminție de trib, adică 12 toiege, le-a pus în cortul adunării, înaintea Domnului. A doua zi, Moise cu Aaron și 11 căpetenii ale poporului au intrat în cortul sfânt. Acolo toți văd plini de mirare toiagul lui Aaron, din casa lui Levi, înverzit, odrăslit, înmugurit, înflorit și rodit. Făcuse migdale. Moise luă toate toiegele căpeteniilor lui Israel și dădu fiecărei căpetenii toiagul său. După aceea Domnul a zis lui Moise: „Ia toiagul lui Aaron și pune-l înaintea Chivotului Sfânt spre păstrare, ca semn pentru fiii neascultători, spre a conteni a mai cârti asupra Mea, ca să nu moară”. Moise și Aaron au făcut așa cum le-a poruncit Domnul (Numerii 17).

Mare și minunată a fost minunea săvârșită de Domnul cu toiagul lui Aaron, dar mai mare, nespus de mare și preaminunată a fost minunea zămislirii, întrupării și Nașterii Pruncului Hristos Dumnezeu-Omul din Preasfânta Născătoare de Dumnezeu și pururea Fecioara Maria.

(Protosinghelul Nicodim Măndiță, Minunile Maicii Domnului, Editura Agapis, 2001, p. 13)