Erezia este despărțire de Dumnezeu

Cuvinte duhovnicești

Erezia este despărțire de Dumnezeu

    • Erezia este despărțire de Dumnezeu
      Erezia este despărțire de Dumnezeu

      Erezia este despărțire de Dumnezeu

Tu ești Agathon bârfitorul și clevetitorul? Iar el a zis: eu sunt. Au zis iarăși: Tu ești Agathon ereticul? lar el a răspuns: nu sunt eretic.

Se spunea pentru avva Agathon, că s-au dus oarecari la dânsul, auzind că are dreaptă și mare socoteală. Și vrând să-l cerce de a sa mânie, i-au zis lui: tu ești Agathon? Am auzit pentru tine că ești curvar și mândru. Iar el a zis: ei bine, așa este. Și i-au zis lui: tu ești Agathon bârfitorul și clevetitorul? Iar el a zis: eu sunt. Au zis iarăși: Tu ești Agathon ereticul? lar el a răspuns: nu sunt eretic. Și l-au rugat pe el, zicând: spune-ne nouă, pentru ce atâtea câte ți-am zis ție le-ai primit, iar cuvântul acesta nu l-ai suferit? Zis-a lor: cele dintâi asupra mea le scriu, căci este spre folosul sufletului meu. Iar cuvântul acesta eretic este despărțire de Dumnezeu și nu voiesc să mă despart de Dumnezeu. Iar aceia auzind, s-au minunat de dreapta lui socoteală și s-au dus zidiți, adică folosiți.

(Patericul, ediția a IV-a revizuită, Editura Reîntregirea, Alba-Iulia, 2004, p. 25)