Fericiți cei milostivi, căci vor avea bucurie de la Dumnezeu

Pateric

Fericiți cei milostivi, căci vor avea bucurie de la Dumnezeu

    • Fericiți cei milostivi, căci vor avea bucurie de la Dumnezeu
      Foto: Oana Nechifor

      Foto: Oana Nechifor

Mila ta să o ai peste toți, căci mila a aflat îndrăzneală înaintea lui Dumnezeu!

Cel întru fericita pomenire, Atanasie, Arhiepiscopul Alexandriei, l-a rugat pe avva Pamvo să se pogoare din pustie la Alexandria. Deci, pogorându-se acesta și văzând acolo o femeie ușuratică, s-a umplut de lacrimi. Iar cei ce erau împreună, întrebându-l pentru ce a lăcrimat, el a zis:

– Două pricini m-au pornit: una, pierzarea aceleia, iar alta, că nu am acest fel de silință spre a plăcea lui Dumnezeu, cât are aceasta să placă oamenilor scârnavi.

A rugat avva Teodor al Fermii pe avva Pamvo:

– Spune-mi un cuvânt.

Și cu multă osteneală i-a zis lui:

– Teodore, du-te, mila ta să o ai peste toți, căci mila a aflat îndrăzneală înaintea lui Dumnezeu!

(Patericul, ediția a IV-a, revizuită, Editura Reîntregirea, Alba-Iulia, 2004, pp. 207-208)