(Foto) Biserica „Toma Cozma” din Iași

Locuri de pelerinaj

(Foto) Biserica „Toma Cozma” din Iași

Biserica Toma Cozma cu Hramul „Sfântul Apostol Toma şi Sfântul Mare Muceniţă Ecaterina” a fost înălţată în anul 1807, pe coasta vestică a dealului „Muntenimii”- mai târziu „mahalaua Păcurarilor”. Toma Cozma - primul ctitor al bisericii - a fost un boier ieşean care la începutul veacului al XIX-lea a deţinut mai multe ranguri, fiind succesiv: şetrar, medelnicer, paharnic şi ban. În ciuda vitregiilor vremii, Biserica Toma Cozma adăposteşte câteva obiecte de importanţă istorică şi artistică, cum ar fi: Colecţia de icoane monumentale expuse pe pereţii bisericii, realizate de pictorul italian Giovanni Schiavoni în anul 1837; Colecţia de obiecte de cult donate de ctitor, ce cuprinde: un evangheliar ferecat, un set de sfinte vase, alături de alte odoare, tot din secolul al XIX-lea; Colecţia de sculptură bisericească, ce cuprinde iconostasul mic, sfeşnicele în trunchi de piramidă, pupitrele şi strănile din absidele laterale; Catapeteasma, din lemn de stejar sculptat, cu o bogată ornamentaţie, lucrată de sculptorul Mihai Cotfas, având icoanele realizate în stil neobizantin de pictorul Constantin Călinescu.

Citește despre: