(Foto) Pagini de istorie la Muzeul Mănăstirii Pângărați

Reportaj

(Foto) Pagini de istorie la Muzeul Mănăstirii Pângărați

Mănăstirea ctitorită de voievodul Alexandru Lăpuşneanu a adăpostit între zidurile sale adevărate comori şi aşezăminte de artă şi cultură. Din cauza istoriei moderne foarte zbuciumate, multe dintre vestigiile istorice ale mănăstirii s-au pierdut, dar o parte prețioasă se păstrează și astăzi în încăperile muzeului acestei mănăstiri. Printre cele mai valoroase exponate se numără: Catapeteasma pictată și sculptată de Ieroschimonahul Daniil, Cazania Mitropolitului Varlaam al Moldovei și Icoane lipovenești și rusești din secolul al XIX-lea.

Citește despre: