Grajdul în care a locuit Sfântul Ioan Rusul – Urgup, Turcia

Locuri de pelerinaj

Grajdul în care a locuit Sfântul Ioan Rusul – Urgup, Turcia

    • Grajdul în care a locuit Sfântul Ioan Rusul – Urgup, Turcia
      Grajdul în care a locuit Sfântul Ioan Rusul

      Grajdul în care a locuit Sfântul Ioan Rusul

Firea dârză a tânărului rob și bunăvoința de a sluji fără cârtire l-au așezat la mare cinste în ochii stăpânului său, care l-a făcut mai întâi grăjdar, iar mai pe urma paznic al grajdurilor lui de mare preț. Din dragoste pentru slujitor, aga și soția lui i-au oferit găzduire în propria lor casă, dar Ioan voia mai degrabă să doarmă în grajd, obicei pe care și l-a păstrat toată viața.

Sfântul Ioan Rusul s-a născut într-un sat din Rusia, la sfârșitul veacului al șaptesprezecelea, pe timpul împărăției lui Petru cel Mare. Anul cel mai probabil al nașterii sale este 1690, și aceasta deoarece sfântul a participat ca soldat la războiul ruso-turc din 1711.

Luat prizonier de către tătari în luptele pentru dezrobirea Azovului, Sfântul Ioan a fost vândut unui comandant de cavalerie otoman din Prokopion, sat aflat nu departe de Cezareea Capadociei. Noul rob era silit să îmbrățișeze islamismul, însă Ioan le-a spus stăpânilor săi că preferă să moară decât să se lepede de Hristos.

Firea dârză a tânărului rob și bunăvoința de a sluji fără cârtire l-au așezat la mare cinste în ochii stăpânului său, care l-a făcut mai întâi grăjdar, iar mai pe urma paznic al grajdurilor lui de mare preț. Din dragoste pentru slujitor, aga și soția lui i-au oferit găzduire în propria lor casă, dar Ioan voia mai degrabă să doarmă în grajd, obicei pe care și l-a păstrat toată viața. Alături de casa agăi se afla biserica rupestră „Sfântul Gheorghe”. Adesea, Ioan priveghea noaptea acolo, rugându-se tăcut în pronaosul bisericii încuiate și împărtășindu-se în fiecare sâmbătă cu Sfintele Taine.

Pe la vârsta de 40 de ani, el s-a îmbolnăvit și, în cele din urmă, nu s-a mai putut ridica din pat. Văzând că i se apropie sfârșitul, el a chemat preotul ca să-l împărtășească, dar acestuia i-a fost frică să vină direct cu Sfânta Împărtășanie în casa musulmanului. Așa că a scobit un măr și ascunzând înlăuntru Sfintele Taine, le-a dus bolnavului. Sfântul a primit cu bucurie Sfântă Împărtășanie și și-a dat sufletul în mâna lui Dumnezeu la 27 mai 1730.

La trei ani după mutarea la Domnul, în luna noiembrie 1733, Sfântul Ioan i-a apărut în vis duhovnicului său, spunându-i să-i dezgroape trupul. Preotul a făcut după cum i s-a spus și a descoperit trupul neputrezit și bine mirositor al mărturisitorului Ioan. Sfintele moaște au fost așezate în biserică, într-o raclă specială, iar oamenii care veneau să se închine primeau vindecare de multe feluri de boli. În anul 1868, în satul Prokopion s-a ridicat o biserică mare în cinstea sfântului. Moaștele au rămas acolo până în anul 1924, când au fost mutate în Evia, în timpul schimbului de populații.

(Foto) Casa și staulul în care a locuit Sfântul Ioan Rusul – Urgup, Turcia

Citește despre: