Hramul icoanei Maicii Domnului Îndrumătoarea de la Mănăstirea Neamț

Sub mângâierile calde ale „Îndrumătoarei” din cinstita icoană, Preasfințitul Părinte Veniamin a oficiat dumnezeiasca Liturghie în locul special amenajat din curtea interioară a mănăstirii, înconjurat de un impresionant sobor de preoți și diaconi din care au făcut parte stareți, protopopi din județul Neamț, dar și din Episcopia Basarabiei de Sud, egumeni, preoți profesori de la Seminarul din apropiere, preoți de la parohiile învecinate, dar și din zone mai îndepărtate. 

Este al treilea an de când ziua de 9 iulie a devenit pentru Mănăstirea Neamț zi de hram căci, prin hotărârea Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române din 2018, icoana făcătoare de minuni a Maicii Domnului numită „Îndrumătoarea”, din străvechea lavră nemțeană, a primit o zi specială de cinstire. Din 1429, de când a fost adusă la Mănăstirea Neamț, sfânta icoană a vegheat multiseculara chinovie, iar Născătoarea de Dumnezeu, prin cinstita sa icoană, a săvârșit nenumărate minuni, așa după cum ne-o confirmă multele mărturii scrise ori purtate în taina inimii de cei ce le-au trăit. Vlădici și clerici, voievozi și dregători, monahi și mulțime de credincioși şi-au îngemănat rugăciunile în bune nădejdi prin mijlocirile Născătoarei de Dumnezeu care, de șase veacuri, a devenit „Îndrumătoarea” poporului lui Dumnezeu din binecuvântata Moldovă.

Sărbătoarea sfintei icoane de la Mănăstirea Neamț a început în ajun, cu slujba de Priveghere. Cete de pelerini veniți de departe sau de aproape s-au rugat alături de soborul mănăstirii condus de starețul chinoviei, Arhimandritul Benedict Sauciuc, la care s-au adăugat și alți clerici sosiți să aducă preacinstire Maicii Domnului – descoperind lumina lină a întâlnirii cu Hristos prin cântările de la slujba Vecerniei, Litiei și Utreniei săvârșite sub privirile ocrotitoare ale Preacuratei Maici, revărsate cu îmbelșugare din sfânta sa icoană.

În ziua hramului, mulți pelerini, sosiți de dimineață, au venit să-i mulțumească Împărătesei celei preabune pentru multele binefaceri primite. Vestitul dangăt al secularelor clopote ale lavrei spintecau ritmat tihna văzduhului, vestind intrarea în biserică a ierarhului. În acest an, Preasfințitul Veniamin, Episcopul Basarabiei de Sud, fiu duhovnicesc al Mănăstirii Neamț, a venit în chinovia sa de metanie, ca să o preacinstească pe Maica Arhiereului Veșnic, Hristos Dumnezeu. După îndătinata închinare și înveșmântare, soborul de preoți și diaconi condus de către Preasfințitul Părinte Veanimin, purtând în procesiune Sfânta Icoană a Maicii Domnului, s-a îndreptat către locul în care s-a desfășurat întreg programul liturgic al sărbătorii.

Sub mângâierile calde ale „Îndrumătoarei” din cinstita icoană, Preasfințitul Părinte Veniamin a oficiat dumnezeiasca Liturghie în locul special amenajat din curtea interioară a mănăstirii, înconjurat de un impresionant sobor de preoți și diaconi din care au făcut parte stareți, protopopi din județul Neamț, dar și din Episcopia Basarabiei de Sud, egumeni, preoți profesori de la Seminarul din apropiere, preoți de la parohiile învecinate, dar și din zone mai îndepărtate. În cuvântul de învățătură rostit, Preasfințitul Episcop Veniamin, referindu-se la pericopa evanghelică citită, comună tuturor sărbătorilor Maicii Domnului, a spus că textul Sfintei Evanghelii ne învață să prioritizăm acțiunile din viața noastră: cele spirituale întâi, iar apoi cele materiale. „Partea Mariei, adică viața spirituală, cele ale lui Dumnezeu, trebuie împlinite cu responsabilitate și dăruire. Să ne străduim să ascultăm Cuvântul lui Dumnezeu și să-l împlinim. Lucru acesta l-a făcut cu desăvârșire Sfânta Fecioară Maria”. Ierarhul a vorbit apoi credincioșilor despre istoria cunoscutei icoane a Maicii Domnului de la Mănăstirea Neamț, precizând că Fecioara Maria a binecuvântat viața secularei chinovii, binecuvântând viața duhovnicească de aici, dar și celelalte lucrări ale obștii nemțene: activitatea culturală, administrativă ori pe cea edilitar gospodărească.

După săvârșirea dumnezeieștii Liturghii, a urmat citirea Acatistului Icoanei Maicii Domnului „Îndrumătoarea” de la Mănăstirea Neamț, la finele căruia ierarhul, îngenuncheat în fața icoanei, a rostit cu glas pătrunzător rugăciunea către Maica Domnului: „Arată-ți milele tale, primind cererile cele de folos ale robilor tăi; depărtează de la noi robia păcatelor, izbăvește-ne pe noi de toată vătămarea cea trupească și sufletească și fii mijlocitoare pentru mântuirea noastră...”.

În cuvântul de final, Preasfințitul Părinte Veniamin a transmis celor prezenți binecuvântarea Înaltpreasfințitului Părinte Mitropolit Teofan, apoi a mulțumit starețului Mănăstirii Neamț, Arhim. Benedict Sauciuc, și obștii Neamțului pentru organizarea sărbătorii.

La rândul său, părintele stareț al Mănăstirii Neamț, Arhim. Benedict Sauciuc, a mulțumit Preasfințitului Părinte Veniamin, dar și tuturor oaspeților prezenți, cler și popor, că au înfrumusețat cu prezența, cu rugăciunea și cu dragostea fiecăruia ziua proslăvirii sfintei icoane a Maicii Domnului de la Neamț.

Sărbătoarea s-a încheiat cu tradiționala procesiune cu Sfânta Icoană purtată de soborul slujitorilor, condus de către Preasfințitul Părinte Veniamin, în jurul măreței catedrale ștefaniene, cu popasuri de litanii și ectenii, după care neprețuitul odor al Mănăstirii Neamț a fost reașezat în biserică de unde, cu aceeași mărinimie, își revarsă binecuvântările asupra tuturor celor ce ajung la Mănăstirea Neamț, rugându-i-se astfel: „Bucură-te, ceea ce ai pus în icoana Ta darul facerii de minuni/ Bucură-te, Maica Domnului, Îndrumătoarea cea slăvită!”.

De la același autor

Ultimele din categorie