Hristos a ales cele mai smerite și mai lepădate ale lumii, ca să rușineze pe cele slăvite și bogate ale oamenilor

Cuvinte duhovnicești

Hristos a ales cele mai smerite și mai lepădate ale lumii, ca să rușineze pe cele slăvite și bogate ale oamenilor

    • Hristos a ales cele mai smerite și mai lepădate ale lumii, ca să rușineze pe cele slăvite și bogate ale oamenilor
      Foto: Adrian Sârbu

      Foto: Adrian Sârbu

Mântuitorul nostru, cât a purtat trup, a ales cele mai smerite și mai lepădate ale lumii, ca să rușineze pe cele slăvite și bogate ale oamenilor. Pentru aceasta S-a născut în peșteră și în iesle S-a culcat, S-a numit fiul lemnarului, nazarinean S-a chemat.

Mântuitorul nostru, cât a purtat trup, a ales cele mai smerite și mai lepădate ale lumii, ca să rușineze pe cele slăvite și bogate ale oamenilor. Pentru aceasta S-a născut în peșteră și în iesle S-a culcat, S-a numit fiul lemnarului, nazarinean S-a chemat, în haină a fost îmbrăcat, pe jos a umblat și S-a ostenit, cu pietre de iudei a fost lovit, defăimat, legat, răstignit și împuns cu sulița în coaste, a murit și apoi a înviat, ca să ne încredințeze pe noi să suferim toate acestea, și să ne încununăm în Împărăția Cerurilor în Hristos Domnul nostru, Căruia se cade slava și puterea împreună cu Tatăl și cu Duhul Sfânt, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. 

(Sfântul Teodor StuditulCuvântări duhovnicești, Editura  Episcopia Alba Iulia, Alba Iulia, 1994, p. 83)