Întâlnire misionară la Parohia „Sfântul Ștefan” din Frunziș - Mironeasa

La Parohia „Sfântul și Întâiul Mucenic și Arhidiacon Ștefan” din satul Frunziș, comuna Mironeasa, Protopopiatul Iași III, s-a desfășurat în ziua de vineri 20 aprilie 2018, o întâlnire misionară la care au participat din preoții din comună și credincioșii satului, activitate ce are ca scop contracara fenomenul eterodox din localitate.

În spiritualitatea ortodoxă, identitatea creștină se definește prin a fi membru al Trupului Tainic al lui Hristos, al Bisericii. În această comuniune, persoana și comunitatea apar deodată, revelând și dând viață comuniunii cu Sfânta Treime. „Comuniunea personală cu Dumnezeu cel în Treime și comunitatea credincioșilor sunt realități complementare” subliniază părintele Ion Bria. De aceea, identitatea creștinului se naște, se afirmă și se dezvoltă în comuniunea și comunitatea trupului eclezial al lui Hristos.

Viața parohiei, a comuniunii de viață bisericească nu este una statică, definitivă și rigidă, încorsetată în reguli, rituri și norme, ci este un proces permanent de înnoire și creștere duhovnicească împreună cu Hristos. În orizontul parohiei, creștinul se angajează în lupta spirituală continuă „până ce Hristos va lua chip în noi”.

În viziunea Sfântului Apostolului Pavel, întregul program misionar şi pastoral se concentrează şi vizează „zidirea trupului lui Hristos”: „Şi El i-a dat pe unii să fie apostoli, pe alţii păstori şi învăţători, ca să-i pregătească pe sfinţi pentru lucrarea slujirii, spre zidirea trupului lui Hristos, până ce toţi vom ajunge la unitatea credinţei şi a cunoaşterii Fiului lui Dumnezeu, la starea de bărbat desăvârşit, la măsura vârstei plinătăţii lui Hristos”. Acest program este împotriva oricărei forme de individualism şi sectarism. Preotul, ca primitor al harului hirotoniei, prin succesiune apostolică și trimitere a lui de către Hristos prin episcop de a sluji, învață și conduce pe calea mântuirii prin toate mijloacele catehetice, misionare, liturgice și pastorale, pe toți cei ce mărturisesc aceeași credință și se împărtășesc cu aceleași Sfinte Taine, realizează în mod concret comunitatea și comuniunea de credință și viață spirituală: parohia.

Aşadar, Ortodoxia este mărturisitoare a adevărului dumnezeiesc în Duhul Bisericii şi în baza criteriilor de universalitate, vechime şi consens al Bisericii. Ca Biserică dreptmăritoare, Ortodoxia este în istorie o vie şi „întreit-sfântă cântare adusă făcătoarei de viaţă Treimi”, care transcede toată făptura.

De la același autor

Ultimele din categorie