Înțelesul rugăciunii „Învrednicește-ne, Doamne”

Taine, ierurgii, slujbele Bisericii

Înțelesul rugăciunii „Învrednicește-ne, Doamne”

    • Înțelesul rugăciunii „Învrednicește-ne, Doamne”
      Înțelesul rugăciunii „Învrednicește-ne, Doamne”

      Înțelesul rugăciunii „Învrednicește-ne, Doamne”

„Învredniceşte-ne, Doamne, în ziua aceasta fără de păcat să ne păzim noi. Bine ești cuvântat, Doamne, Dumnezeul părinţilor noştri, şi lăudat şi preamărit este numele Tău în veci. Amin.”

Rugăciunea „Învrednicește-ne, Doamne”, de la slujba Vecerniei, este o rugăciune de cereri adresată lui Dumnezeu Tatăl, deoarece noi, oamenii, avem nevoie continuă de ajutorul și darul dumnezeiesc în toate activitățile pe care le întreprindem în orice ceas al zilei.

Caracterul deosebit al acestei rugăciuni, pe lângă caracterul doxologic și nota de smerenie pe care o reliefează, ce o face potrivită pentru introducerea ei în serviciul divin de seară (în rugăciunea de seară), este dat de cererile cuprinse in textul său, cereri menite să invoce mila și purtarea de grijă a lui Dumnezeu, pentru noi,  pe parcursul nopții, ferindu-ne și întărindu-ne în fața ispitelor ce năvălesc asupra fiecăruia dintre noi. Se observă în această rugăciune sentimentul intens de nesiguranță și de îngrijorare al persoanei umane pentru ceea ce îi poate aduce lăsarea întunericului, sfârșitul zilei fiind simbolic asociat, asemănat, cu sfârșitul vieții noastre pe pământ. De aceea, cerem de la Dumnezeu, după cum rugăciunea arată, învrednicirea de a ne păzi fără de păcat în seara ce urmează, pentru a veghea și a fi pregătiți în orice moment precum fecioarele cele înțelepte care au fost primite de către Mirele Hristos în Împărăția Sa, ca răsplată pentru starea lor permanentă de priveghere.

Totodată, rugăciunea „Învrednicește-ne, Doamne”, este o rugăciune bogată în laude aduse lui Dumnezeu cel în Treime lăudat pentru înțelepciunea, bunătatea și dreptatea Sa, din care izvorăște și nouă, celor neputincioși, din multa și nesfârșita Sa milostivire și iubire de oameni. Totodată ea este o rugăciune penitenţială, de slavă adusă lui Dumnezeu şi de mulţumire pentru toate darurile dăruite de El.

Citește despre: