Învățând, hrănind și îmbrăcând

Comentarii patristice

Învățând, hrănind și îmbrăcând

    • Învățând, hrănind și îmbrăcând
      Învățând, hrănind și îmbrăcând

      Învățând, hrănind și îmbrăcând

Ei primesc pe Însuși Hristos și-L îmbracă, învățând dreptatea pe cei ce sunt goi și chiar și pe cei fără haina dreptății.

(Mt. 25, 35-36) Căci flămând am fost şi Mi-aţi dat să mănânc; însetat am fost şi Mi-aţi dat să beau; străin am fost şi M-aţi primit. Gol am fost şi M-aţi îmbrăcat; bolnav am fost şi M-aţi cercetat; în temniţă am fost şi aţi venit la Mine.

Același lucru poate fi spus despre învățătorii care au hrănit cu învățătură pe cei flămânzi după dreptate ca să se sature și să crească sănătoși în fapte bune, aceiași învățători care au dat băutura adevărului celor însetați după cunoștința lui Dumnezeu.

Învățând Cuvântul, cu adevărat i-au hrănit și le-au săturat setea, botezând în Sfântul Duh pe cei ce erau străini în lume. Căci toate sufletele care pot spune: Dreptatea Ta n-am ascuns-o în inima mea, adevărul Tău şi mântuirea Ta am spus, sunt străini în această lume (Ps. 39, 13).

Propovăduind cuvântul credinței, au primit sufletele, adăpostindu-le de răutatea diavolului și le-au făcut cetățeni și parte din familia sfinților. Ei primesc pe Însuși Hristos și-L îmbracă, învățând dreptatea pe cei ce sunt goi și chiar și pe cei fără haina dreptății. Precum este scris: Îmbrăcaţi-vă, dar, ca aleşi ai lui Dumnezeu, sfinţi şi prea iubiţi, cu milostivirile îndurării, cu bunătate, cu smerenie, cu blândeţe, cu îndelungă-răbdare (Col. 3, 12). Adică, îmbracă pe Hristos și te botează în Hristos, precum este scris: Căci, câţi în Hristos v-aţi botezat, în Hristos v-aţi îmbrăcat (Gal. 3, 27).

(Opere incomplete la Matei, Omilia 54, traducere pentru Doxologia.ro de Lucian Filip)