Katholikonul Mănăstirii Cutlumuș

Locuri de pelerinaj

Katholikonul Mănăstirii Cutlumuș

  • Katholikonul Mănăstirii Cutlumuș
   Foto: Silviu Cluci

   Foto: Silviu Cluci

  • Katholikonul Mănăstirii Cutlumuș
   Foto: Silviu Cluci

   Foto: Silviu Cluci

  • Katholikonul Mănăstirii Cutlumuș
   Foto: Silviu Cluci

   Foto: Silviu Cluci

  • Katholikonul Mănăstirii Cutlumuș
   Foto: Silviu Cluci

   Foto: Silviu Cluci

Biserica mare a Mănăstirii Cutlumuş, închinată Schimbării la Faţă a Domnului, a fost zidită în anul 1540, în timpul egumenului Maxim, pe locul unei biserici care data din 1369.

În partea de nord a pronaosului, inclus în corpul bisericii, se află Paraclisul Acoperământului Maicii Domnului (1733), ce adăposteşte Icoana Făcătoare de minuni a Maicii Domnului „Ocrotitoare nebiruită”. În catapeteasma paraclisului se află şi Icoana Maicii Domnului „Milostiva”, darul Teodorei, fiica împăratului Ioan al VI-lea Cantacuzino (1341-1345).