La Arad s-a dat startul Consfătuirii Naționale a Inspectorilor de Religie

Arhiepiscopia Aradului

La Arad s-a dat startul Consfătuirii Naționale a Inspectorilor de Religie

  • La Arad s-a dat startul Consfătuirii Naționale a Inspectorilor de Religie
   Festivitatea de deschidere a Consfătuirii Naționale a Inspectorilor de Religie 2023

   Festivitatea de deschidere a Consfătuirii Naționale a Inspectorilor de Religie 2023

  • La Arad s-a dat startul Consfătuirii Naționale a Inspectorilor de Religie
   Participanți la Consfătuirea Națională a Inspectorilor de Religie 2023

   Participanți la Consfătuirea Națională a Inspectorilor de Religie 2023

Eparhia Aradului va găzdui anul acesta Consfătuirea Națională a Inspectorilor școlari pentru disciplina Religie. Întâlnirile se vor desfășura în perioada 14-17 septembrie 2023.

Deschiderea Consfătuirii a debutat joi seara, 14 septembrie, la Colegiul Economic din Arad, unde au fost prezenți și cei doi ierarhi, Înaltpreasfințitul Părinte Timotei, Arhiepiscopul Aradului, precum și Preasfințitul Părinte Emilian Crișanul, Episcop vicar al Arhiepiscopiei Aradului. De asemenea, la această festivitate au participat reprezentanţi ai Sectorului teologic-educaţional al Patriarhiei Române, delegat fiind pr. George Jambore, consilier patriarhal, dar și reprezentanții Ministerului Educaţiei: dl. prof. univ. dr. Vasile Timiș, Inspector general pentru disciplina Religie, dl. Romeo Moşoiu, consilier al Ministrului Educaţiei; Protos. Dr. Iustin Popovici, consilier cultural al Arhiepiscopiei Aradului, Prof. Veronica Sirca, inspector de Religie în cadrul ISJ Arad, Prof. Monica Băltărețu, Directorul Colegiului Economic din Arad, coordonatorii disciplinei din întreaga țară, reprezentanții cultelor religioase, dar și experții domeniului pedagogiei și psihologiei școlare. Alături de aceștia, în prezidiu, s-au aflat Pr. prof. univ. dr. Ștefan Iloaie de la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Cluj Napoca, dl prof. Marius-Sorin Göndör, Inspectorul general al Inspectoratului Școlar Județean Arad, Pr. conf. univ. dr. Vasile Pop, din cadrul Universității de Vest ,,Vasile Goldiș” din Arad și Pr. Lect. Dr. Filip Albu din partea facultății de Teologie Ortodoxă ,,Ilarion V. Felea” și a Universității „Aurel Vlaicu” din Arad.

În deschidere, Corurile Seminarului Teologic Ortodox din Arad au interpretat: Troparul Înălțării Sfintei Cruci; Crucii Tale; Doamne, Iisuse Hristoase; Adrian Petcu – Nu ne vindem țara – cântec patriotic; Ionel Borlea – Cât îi Țara Crișului; Lucas Peter – Mândrulițo, Mândro, bălăioară; Triptic folcloric – Două vieți dac-aș avea – Bade ciobănel – Ce vii bade târzior. Dirijori și instrumentiști – diac. Prof. Marius Lăscoiu-Martin și Prof. Ștefan-Adrian Bugyi.

Temele de discuție care s-au regăsit în agenda de lucru a întâlnirii au fost: diagnoza procesului educațional, pentru anul școlar 2022-2023, diseminarea activităților de bună practică, precum și identificarea priorităților pentru anul școlar 2023-2024; aplicarea curriculumului național: planuri-cadru, programele și manualele școlare în vigoare; proiectarea curriculară conform structurii anului școlar 2023-2024, aprobată de OM nr. 3800/2023; formarea continuă a profesorilor de religie, atât prin programele de formare derulate de către Ministerul Educației în parteneriat cu casele corpului didactic, cât și prin programele oferite în cadrul facultăților de profil; prezentarea Reperelor metodologice pentru aplicarea curriculumului la clasa a XI-a în anul școlar 2023-2024; elaborarea și implementarea de programe/proiecte/activități de abilitare curriculară pe discipline/niveluri de studiu, cu accent pe: proiectare curriculară, evaluarea la clasă, evaluarea la examenele naționale și în cadrul competițiilor școlare; prezentarea cadrului normativ care reglementează organizarea și desfășurarea examenului național de bacalaureat, a evaluării naționale pentru elevii claselor a VIII-a și a admiterii în învățământul liceal și profesional, în anul școlar 2023-2024; Ordinul nr. 4150/29.06.2022 pentru aprobarea cadrului de competențe digitale ale profesionistului din educație; Ordinul nr. 3750/20.02.2023 pentru aprobarea Metodologiei-cadru de evaluare în mediul on-line a performanțelor școlare și a competențelor elevilor; desfășurarea și rezultatele concursurilor de specialitate în anul 2022-2023; propuneri privind organizarea și desfășurarea competițiilor școlare naționale și regionale în anul școlar 2023-2024.

Vizita la cea mai veche mănăstire din țara noastră a încheiat întâlnirea din această zi. Mănăstirea are viață monahală neîntreruptă din anul 1177, iar părintele Nicolae Tang, lector universitar la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Arad și viețuitor în această mănăstire le-a făcut participanților o prezentare a ansamblului monahal, după care, prin bunăvoința părintelui stareț Protos. Grigorie Timiș, toți au rămas la o agapă în trapeza mănăstirii.