Locul rugăciunii lui Hristos din Grădina Ghetsimani

Locuri de pelerinaj

Locul rugăciunii lui Hristos din Grădina Ghetsimani

    • Locul rugăciunii lui Hristos din Grădina Ghetsimani
      Locul rugăciunii lui Hristos din Grădina Ghetsimani

      Locul rugăciunii lui Hristos din Grădina Ghetsimani

Fotografie - Locul rugăciunii lui Hristos din Grădina Ghetsimani (Matei 26, 36-45; Marcu 14, 32-41; Luca 22, 39-46)

Potrivit tradiției, aceasta ar fi piatra unde Mântuitorul Iisus Hristos, după Cina cea de Taină, S-a rugat cu stăruință Părintelui Ceresc, încât sudoarea Lui S-a făcut ca picăturile de sânge. „Rugăciunea lui Hristos din Grădina Ghetsimani e cea mai nobilă dintre toate rugăciunile prin tăria și puterea ei de a ispăși pentru păcatele lumii. Adusă Dumnezeului Veșnic, Care este Tatăl, în duhul dragostei dumnezeiești, ea continuă să strălucească cu o lumină ce nu poate fi stinsă, atrăgând pe veci sufletele ce s-au asemănat cu Dumnezeu. Hristos a inclus întregul neam omenesc în această rugăciune, de la Adam cel dintâi până la cel din urmă om ce se va naște din femeie“ (Părintele Sofronie Saharov despre rugăciunea Mântuitorului din Ghetsimani din noaptea „cea mai tragică din istorie“).  „Și-n lupta [agonie] cu moartea fiind, cu mai mare stăruință Se ruga. Și sudoarea Lui s-a făcut ca niște picături de sânge ce cădeau pe pământ“ (Luca 22, 44).