Mesaj de condoleanțe adresat familiei d-lui Valentin Grosu

30 Ianuarie 2023 15:18 Arhiepiscopia Iaşilor

Cadrele didactice şi ostenitorii Facultăţii de Teologie Ortodoxă „Dumitru Stăniloae” din Iaşi sunt alături de distinsul lor coleg, Valentin Grosu, la greaua încercare pricinuită de mutarea la cele veşnice a tatălui domniei sale.

Cadrele didactice şi ostenitorii Facultăţii de Teologie Ortodoxă „Dumitru Stăniloae” din Iaşi sunt alături de distinsul coleg Valentin Grosu, la greaua încercare pricinuită de mutarea neaşteptată la cele veşnice, după suferinţa purtată cu răbdare creştinească, a tatălui domniei sale, Grosu Dumitru.

Rugăm pe Bunul Dumnezeu, Izvorul vieţii şi Biruitorul morţii, să aşeze sufletul lui curat în ceata drepţilor, iar îndureratei familii să-i dăruiască mângâiere sufletească!

Veşnica lui pomenire!

Ultimele din categorie