Neamurile adunate înaintea Sa

Comentarii patristice

Neamurile adunate înaintea Sa

    • Neamurile adunate înaintea Sa
      Neamurile adunate înaintea Sa

      Neamurile adunate înaintea Sa

Atunci Îl vor vedea, însă nu toți la fel: unii spre ocară și spre rușinea veșnică iar unii spre viața veșnică (Dan. 12, 2).

(Mt. 25, 32-33) Şi se vor aduna înaintea Lui toate neamurile şi-i va despărţi pe unii de alţii, precum desparte păstorul oile de capre și va pune oile de-a dreapta Sa, iar caprele de-a stânga.

Cum poate fi El Fiul Omului când este Dumnezeu și va veni să judece toate neamurile? El este Fiului Omului pentru că s-a făcut cunoscut pe pământ ca om și a fost prigonit ca un om. De aceea, această Persoană despre care ei au spus că este om va învia din morți toate neamurile și va judeca fiecare persoană după faptele sale.

Fiecare neam al acestui pământ Îl va vedea, chiar și cei care s-au lepădat de El și L-au disprețuit ca fiind doar un simplu om. Atunci Îl vor vedea, însă nu toți la fel: unii spre ocară și spre rușinea veșnică iar unii spre viața veșnică (Dan. 12, 2).

Toate neamurile vor fi adunate de îngeri, de la crearea lumii, începând cu Adam și Eva, și până la ultima persoană de pe acest pământ, adică va fi adunat tot cel ce s-a născut din om, și-i va despărţi pe unii de alţii, precum desparte păstorul oile de capre. El, Domnul nostru, Cel care cunoaște gândurile noastre, care știe dinainte fiecare faptă a omului și știe să judece cu dreptate va despărți pe fiecare după faptele sale cele bune precum desparte păstorul oile de capre.

(Epifanie Latinul, Interpretări la evanghelii 38, traducere pentru Doxologia.ro de Lucian Filip)