Nu este pe pământ vreun om care să fie lipsit de cruce

Cuvinte duhovnicești

Nu este pe pământ vreun om care să fie lipsit de cruce

    • tânără stând pe bancă
      Nu este pe pământ vreun om care să fie lipsit de cruce / Foto: Oana Nechifor

      Nu este pe pământ vreun om care să fie lipsit de cruce / Foto: Oana Nechifor

De ce oamenii cu aceeași boală sunt unii deznădăjduiți, descurajați, îngroziți, iar alții sunt senini și zic: „În toate este voia lui Dumnezeu”? În virtutea faptului că harul lui Dumnezeu în unul este, în altul – nu.

Mult îndurăm în această viață necazuri de tot felul, adică ne purtăm fiecare crucea. Nu este pe pământ vreun om care să fie lipsit de cruce. Și pentru a purta cu ușurință crucea lui Hristos, pe care o dă Domnul, așa cum zice: „jugul Meu este bun și povara Mea este ușoară” (Matei 11, 30), este nevoie de harul lui Dumnezeu. De ce oameni cu aceeași boală sunt unii deznădăjduiți, descurajați, îngroziți, iar alții sunt senini și zic: „În toate este voia lui Dumnezeu”? În virtutea faptului că harul lui Dumnezeu în unul este, în altul – nu.

Dacă omul împlinește poruncile lui Dumnezeu, dacă are smerenie, Domnul îi trimite har. Domnul nu-l lipsește pe om de cruce, deoarece fără cruce nu ne putem mântui, însă El îi dă omului har, ca să îndure toate necazurile. Și dacă vom avea în inimă harul lui Dumnezeu, toate necazurile de care vom avea parte le vom îndura foarte ușor, liniștiți, cu dârzenie, pentru Hristos, pentru mântuirea sufletelor noastre, pentru a ne izbăvi de păcate. (Protoiereul Dimitrie Smirnov)

(Cum să biruim iubirea de arginți, Editura Sophia, București, 2013, p. 37)