O introducere la Evanghelii şi Faptele Apostolilor

Prezentare de carte

O introducere la Evanghelii şi Faptele Apostolilor

    • O introducere la Evanghelii şi Faptele Apostolilor
      Charles B. Puskas – David Crump, An Introduction to the Gospel and Acts, Eerdmans, Grand Rapids – Cambridge, 2008, 210 p.

      Charles B. Puskas – David Crump, An Introduction to the Gospel and Acts, Eerdmans, Grand Rapids – Cambridge, 2008, 210 p.

Acest volum întru totul recomandabil poate fi utilizat cu mare succes, în opinia noastră, deopotrivă de seminariştii şi studenţii cu un interes deosebit în studiul biblic, ca şi de cunoscătorul avansat al textelor.

Un volum  sintetic, care să prezinte împreună nu numai Evangheliile, ci şi Faptelor Apostolilor – în calitatea ultimei de operă lucanică, continuatoare a Evangheliei a treia – este greu de găsit. Pentru a umple acest gol nejustificat – dat fiind consensul actual al cercetătorilor cu privire la paternitatea Faptelor –, cei doi autori – înarmaţi, fiecare, cu o metodologie diferită (ştiinţifică – Puskas, teologică – Crump)  – oferă în volumul de față un text accesibil, concis, excelent fundamentat pe dovezi literare şi istorice și, prin prezentarea echilibrată a exegezelor concurente, perfect angajant.

Capitolele 1 și 2 prezintă excelent contextul istoric al scrierii cărţilor Noului Testament, respectiv o introducere în metoda critică-istorică (despre originea, forma şi redacţia textului etc.).

Celelalte capitole (3-7) reprezintă tot atâtea introduceri în fiecare dintre textele în cauză – Marcu, Matei, Luca - Faptele Apostolilor (aspecte literare / tematică) şi Ioan – cuprinzând o discuţie privind alcătuirea, paternitatea, contextul, izvoarele şi temele principale ale acestora.

Având un caracter introductiv, textul surprinde plăcut prin prezentarea neutră a opiniilor divergente şi invitaţia la dezbatere. În ciuda acestei neutralităţi, cititorul va recunoaşte cu uşurinţă o uşoară favorizare a abordării critice-istorice, în detrimentul unei abordări mai teologice (aspect observabil, de pildă, în discuţiile privind redactarea textelor). Acest volum întru totul recomandabil poate fi utilizat cu mare succes, în opinia noastră, deopotrivă de seminariştii şi studenţii cu un interes deosebit în studiul biblic, ca şi de cunoscătorul avansat al textelor. Am găsit deosebit de utilă prezentarea contextului istoric din capitolul 1 şi, în general, modalitatea de prezentare şi exemplificare a numeroaselor teme din Cărţile discutate. Indicii nominal, tematic şi scripturistic sunt excepţional de bogaţi. Volumul conţine, de asemenea, ilustraţii utile (tabele, hărţi, diagrame). Deşi referinţele din note sunt excelente, bibliografia de sfârşit, inexplicabil, lipseşte.

Charles B. Puskas – David Crump, An Introduction to the Gospel and Acts, Eerdmans, Grand Rapids – Cambridge, 2008, 210 p.