O seară mai mult prin durere, decât prin apusul soarelui

Comentarii patristice

O seară mai mult prin durere, decât prin apusul soarelui

    • O seară mai mult prin durere, decât prin apusul soarelui
      O seară mai mult prin durere, decât prin apusul soarelui

      O seară mai mult prin durere, decât prin apusul soarelui

 Era seară pentru minţile întunecate de norul negru al durerii şi al tristeţii, deşi vestea învierii a dat o slabă licărire amurgului.

 (In. 20, 19) Şi fiind seară, în ziua aceea, întâia a săptămânii (duminica), şi uşile fiind încuiate, unde erau adunaţi ucenicii de frica iudeilor, a venit Iisus şi a stat în mijloc şi le-a zis: Pace vouă!

Era seară mai mult prin durere, decât prin vreme. Era seară pentru minţile întunecate de norul negru al durerii şi al tristeţii, deşi vestea învierii a dat o slabă licărire amurgului, însă Domnul încă nu strălucise în toată strălucirea Sa.

(Petru Hrisologul, Predica 84,2, traducere pentru Doxologia.ro de Alexandra Zurba)