Pacea este așezată pentru a mângâia sufletele neliniştite

Comentarii patristice

Pacea este așezată pentru a mângâia sufletele neliniştite

    • Pacea este așezată pentru a mângâia sufletele neliniştite
      Pacea este așezată pentru a mângâia sufletele neliniştite

      Pacea este așezată pentru a mângâia sufletele neliniştite

Ce înseamnă această repetare în oferirea de pace prin dăruirea ei în mod repetat, exceptând faptul că El vrea pacea pe care a anunţat-o sufletelor lor în mod particular şi pentru a fi păstrată colectiv printre ei?

(In. 20, 21) Şi Iisus le-a zis iarăşi: Pace vouă! Precum M-a trimis pe Mine Tatăl, vă trimit şi Eu pe voi.

Ce înseamnă această repetare în oferirea de pace prin dăruirea ei în mod repetat, exceptând faptul că El vrea pacea pe care a anunţat-o sufletelor lor în mod particular şi pentru a fi păstrată colectiv printre ei? Acesta știa cu siguranță că se vor confrunta cu greutăți însemnate în viitor din cauza întârzierii Sale: unul avea să se mândrească cu rămânerea în credință, iar altul să sufere pentru necredința sa. Petru se leapădă (Matei 26, 69-75), Ioan fuge (era mai probabil Ioan Marcu, decât Ioan Evanghelistul – n.tr.), Toma se îndoieşte, toţi Îl părăsesc (vezi Matei 25, 25). Dacă Hristos nu le dăruia iertare prin pacea Sa pentru aceste încălcări, chiar şi Petru, cel care era cel mai în vârstă dintre toţi, ar fi fost considerat inferior şi de nedorit din cauza alegerii Sale ulterioare, în raport cu prima.

(Petru Hrisologul, Predică 84, 5, traducere pentru Doxologia.ro de Alexandra Zurba)