Paraclisul Centrului eparhial din Cahul, Republica Moldova, a primit veșmântul sfințeniei

Începând cu acest an, cartea de aur a Episcopiei Basarabiei de Sud păstrează data de 26 mai ca moment de referință a istoriei sale, cu o dublă însemnătate. În această zi, când chiriarhul acestei eparhii, Preasfințitul Părinte Episcop Veniamin, a sărbătorit patru ani de la hirotonia în cea mai înaltă treaptă a slujirii preoțești, paraclisul Centrului eparhial din orașul Cahul, Republica Moldova, a primit veșmântul sfințeniei. Slujba de târnosire a fost săvârșită de un sobor de ierarhi, preoți și diaconi, sub protia Înaltpreasfințitului Părinte Teofan, Mitropolitul Moldovei și Bucovinei.

Din soborul de slujitori care au săvârșit împreună cu Mitropolitul Moldovei și Bucovinei slujba de sfințire a paraclisului eparhial, cu hramurile „Învierea Domnului”, „Sfântul Ierarh Nicolae” și „Sfântul Ierarh Spiridon”, precum și Sfânta Liturghie au făcut parte Înaltpreasfințitul Părinte Petru, Mitropolitul Basarabiei și Exarh al Plaiurilor; Înaltpreasfințitul Părinte Casian, Arhiepiscopul Dunării de Jos; Preasfințitul Părinte Veniamin, Episcopul Basarabiei de Sud; Prea­sfințitul Părinte Ieronim Sinaitul, Episcop-vicar patriarhal, delegatul Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, și Preasfințitul Părinte Emilian Cri­șanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Aradului, precum și preoți și diaconi din Republica Moldova şi România.

După târnosirea paraclisului prin ungerea cu Sfântul și Marele Mir și stropirea cu apă sfințită și pecetluirea Sfintei Mese, în piciorul căreia au fost așezate fragmente din cinstitele moaște ale Sfinților Mucenici Epictet și Astion, Înalt­prea­sfințitul Părinte Arhiepiscop Casian a rostit un cuvânt de binecuvântare în care a explicat sem­nificațiile acestei rânduieli. „Am așezat în piciorul Sfintei Mese moaștele sfinților mucenici. Apoi a fost așezată o piatră, precum peste Trupul Domnului, și tocmai cum Trupul Său a fost uns cu miresme, la fel a fost unsă Sfânta Masă, fiind așezat peste ea Sfântul și Marele Mir, în același fel în care pruncul, la Botez, se pecetluiește cu Pecetea darului Duhului Sfânt. Am așezat apoi cei patru evan­gheliști pentru ca Evanghelia Mântuitorului să se propovăduiască în toată lumea și la fel cum Trupul Domnului a fost înfășurat cu giulgiuri, s-a înveşmântat cu giulgiuri albe și Sfânta Masă, iar deasupra s-au așezat Crucea lui Hristos, cuvântul Lui - Evanghelia și Sfântul Chivot în care se păstrează Sfintele, Dumne­zeieștile și Îndumnezeitoarele Sale Taine”, a subliniat Înaltpreasfinția Sa. În continuare, în pridvorul de la intrarea în Centrul eparhial, soborul de slujitori a săvârșit Sfânta Liturghie, în prezența reprezen­tanților auto­rităților centrale și locale din România şi Republica Moldova, a ctitorilor și a nu­meroși credincioși din Cahul.

Cuvântul de învățătură a fost rostit de Înaltpreasfințitul Părinte Mitropolit Teofan, care a vorbit despre provocările slujirii arhi­erești: „Lucrarea episcopală este foarte frumoasă, dar, deopotrivă, este și extrem de grea. Este plină de lumină și definită prin Cruce. Episcopul în­credințează lui Dumnezeu și sfinților Săi bucuriile și încercările preoților și ale credincioșilor din eparhie. Astăzi se împlinesc, de asemenea, patru ani de când Prea­sfințitul Părinte Episcop Veniamin a primit păstorirea credincioșilor din aceste locuri. Prin intermediul textului apostolic citit astăzi, încercăm să înțelegem lucrarea Preasfințitului Părinte Veniamin: mergerea din parohie în parohie pentru hirotonirea de preoți și sfințirea de biserici, cu toată oboseala și odihna sufletească ce izvorăsc din această lucrare; apoi propovăduirea Sfintei Evanghelii pentru a întări credința preoților și a credincioșilor din parohii, care aduce alinare și întărire sufletelor celor care sunt așezați în legătură cu Dumnezeu. Toate acestea trei la un loc, împlinite în acești patru ani, au adus, cu certitudine, multă bucurie fraților de aproape sau de departe”, a spus Înaltprea­sfinția Sa.

După Rugăciunea Amvonului, părintele protosinghel Casian Teoreanu, exarh al mănăstirilor din cuprinsul Episcopiei Basarabiei de Sud, a fost hirotesit întru arhimandrit.

Prinos de recunoștință

La finalul Sfintei Liturghii, Preasfințitul ­Părinte Episcop Veniamin a mulţumit Prea­fericitului Părinte Patriarh Daniel pentru grija părintească arătată eparhiei pe care o păsto­rește, arhiereilor care au participat la sărbătoarea eparhiei, precum și tuturor celor care au sprijinit lucrarea Prea­sfinției Sale printre credincioșii Basarabiei de Sud.

Totodată, pentru sprijinirea ac­tivității Eparhiei Basarabiei de Sud, Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a acordat o serie de distincții. Astfel, Preasfințitul Părinte Episcop Veniamin a primit Ordinul „Sfinții Martiri Brâncoveni” pentru ierarhi. Părintele protosinghel Efrem Docan a primit Ordinul „Sfântul Ierarh Antim Ivireanul” pentru clerici. Ordinul „Sanctus Stephanus Magnus” a fost acordat preoților Ion Herța și Gheor­ghe Zabolotniuc, precum și domnilor Ion Deli, Ion Păscăreanu și Vasile Nogailîc. Doamnele Ecaterina Bărbieru și Maria Guja au primit Ordinul „Crucea Maria Brâncoveanu”, iar Diploma Omagială cu medalie a fost acordată consulului Anca Corfu, domnilor Nicolae Dandiș și Alexandru Bujoreanu, precum și doamnei Rodica ­Arseni.

La rândul său, Episcopul Basarabiei de Sud a acordat Ordinul eparhial „Crucea Sfântului Ioan cel Nou” domnilor George Becali și Andrei Botnar și Ordinul eparhial „Crucea Sfântului Ierarh Dionisie Erhan” principalilor sprijinitori la ridicarea și înfrumusețarea Centrului eparhial și a paraclisului târnosit în această zi.

Sursa: ziarullumina.ro

Ultimele din categorie