Patru noi doctori în Teologie Liturgică și Misiologie, la Facultatea de Teologie din Iași

30 Septembrie 2022 17:00 Flavius Popa Arhiepiscopia Iaşilor

Joi, 29 septembrie 2022, la Facultatea de Teologie Ortodoxă „Dumitru Stăniloae” din Iași a avut loc susținerea a patru teze de doctorat din domeniile Teologie Liturgică și Teologie Sistematică – Misiologie Ortodoxă. La finalul evenimentului academic, după depunerea jurământului de credință, candidații au primit titlul de Doctor în Teologie.

Prima lucrare științifică a fost susținută în sala „Profesori” de către părintele drd. Ștefănel-Stelian Ciurciun de la Parohia Dragalina, care a avut teza de cercetare „Simbolism creștin în balada populară «Miorița». Model de inculturație evanghelică”, alcătuită sub coordonarea pr. prof. univ. dr. Gheorghe Petraru. Din comisia de doctorat au făcut parte pr. prof. univ. dr. Viorel Sava – președinte, pr.  prof. univ. dr. Valer Bel de la Universitatea „Babeș Bolyai” din Cluj-Napoca, arhid. conf. dr. Gelu Călina de la Universitatea din Craiova și pr. prof. univ. dr. Gheorghe Popa de la facultatea ieșeană de teologie.

Cea de-a doua ședință publică a fost susținută de părintele drd. Daniel Duca de la Spitalul Clinic „Dr. C. I. Parhon” din Iași. Clericul a prezentat în „Sala Coloanelor”  din cadrul facultății teza de doctorat cu titlul „Praznicul Izvorul Tămăduirii în spiritualitatea liturgică răsăriteană – prezentare istorică și analiză liturgică și teologică”, întocmită sub îndrumarea pr. prof. Viorel Sava. Din comisia de specialitate au făcut parte pr. prof. univ. dr. Petre Semen – președinte, pr. prof. univ. dr. Viorel Stanciu de la Universitatea „Babeș Bolyai” din Cluj-Napoca, pr. prof. univ. dr. Dumitru Vanca de la Universitatea „1 decembrie 1918” Alba Iulia și arhim. prof. univ. dr. Teofil Tia, decanul Facultății de Teologie Ortodoxă din Cluj Napoca.

În continuare, în sala „Profesori” a urmat cea de-a treia ședință publică de susținere, a pr. drd. Simion Purice de la Parohia Grozești – Oituz, care a prezentat lucrarea științifică cu titlul „Misiune și mărturie creștină în scrierile noutestamentare ale Sfântului Apostol și Evanghelist Ioan Teologul”, realizată sub coordonarea pr. prof. Gheorghe Petraru. Comisia științifică a fost alcătuită de: pr. prof. univ. dr. Ion Vicovan – președinte, pr. prof. Valer Bel de la Cluj Napoca, pr. conf. dr. Radu Petre Mureșan de la Universitatea din București și pr. conf. univ. dr. Dan Sandu de la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Iași.

Ultima manifestare academică a avut loc în „Sala Coloanelor”, unde părintele arhid. drd. Ciprian Iulian Rusu, slujitor la Catedrala Mitropolitană din Iași, și-a prezentat teza de doctorat cu titlul „Arhieraticonul românesc – carte de cult”, elaborată sub îndrumarea părintelui prof. Viorel Sava, director al școlii doctorale de la Facultatea de Teologie din Iași.

La finalul prezentărilor, precum și după întrebările și completările venite din partea publicului, cei patru candidați au depus jurământului de credință în paraclisul Facultății de Teologie, primind titlul de Doctor în Teologie. Cei care vor să consulte lucrările științifice prezentate ieri, o pot face prin accesarea lor la Biblioteca Mitropoliei Moldovei și Bucovinei.

De la același autor

Ultimele din categorie